Součástí trasy bude i nová lávka přes Staré Labe hned vedle kamenného mostu. Vybudování nové části levobřežní cyklostezky iniciovalo město a zájemci tak budou moci trasu z Ostrova k pivovaru, ale i v opačném směru, absolvovat přímo po labském břehu. Na Ostrově pak až k parkovišti u lávky přes zdymadlo před hotelem Ostrov. Za ní směrem ke Sportcentru se znovu trasa napojí na labský břeh a povede dále směrem na Poděbrady.

Podle místostarosty Nymburka Zdeňka Vocáska (ODS) by se v ideálním případě mohlo začít stavět v příštím roce. „V tuto chvíli se připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Záležet bude na tom, zda nějakého zhotovitele vysoutěžíme. Pokud se příslušná firma najde, práce mohou začít příští rok,“ řekl Deníku místostarosta.

Stavba je rozdělena do několika úseků

Stavba či obnova levobřežní cyklostezky od pivovaru až po Sportcentrum je rozdělena na několik úseků. Podle místostarosty Bořka Černého (NsK) je nejzásadnější ten první vedoucí od pivovaru. „Povede od Hrabalova posezení podél Labe po stávající asfaltové komunikaci a po břehu za budovou truhlářství. Dále povede pod kamenný most přes Labe, kde Staré Labe překoná cyklostezka novou lávkou o délce 13,5 metru. Tímto se pěší a cyklisté vyhnou nebezpečnému a pro cyklisty nepohodlnému přechodu Kolínské ulice,“ uvedl Černý.

Za kamenným mostem bude nová cyklostezka pokračovat přímo podél břehu Labe až k panelovému parkovišti u plavební komory, kde bude první úsek ukončen. V dalších fázích dojde k napojení cyklostezky na stávající asfaltovou komunikaci, která vede okolo hotelu Ostrov k lávce přes plavební komoru. V dalším úseku bude pokračovat stezka po břehu Labe podél kurtů až k letní sokolovně, a dále kolem sportovního centra. Poslední část, která projde úpravou, vede od tenisových kurtů až na hranici katastru Nymburka a Kovanic.

Náklady na stavbu se předpokládají ve výši 25 milionů korun. Z toho 15 milionů by měly zaplatit dotace. Město Nymburk by tak doplatilo zhruba 10 milionů korun.