Celý areál leží na bývalém smetišti a najdete tu kromě odpočívadla i několik informačních tabulí, například o historii Dobšic nebo rybářství. „Vlastně tu vzniká park. Vysadili jsme na 40 stromů, keřů nepočítaně. Odpočívadlo je součástí cyklotrasy s pracovním názvem Okruh TPCA, který měří 50 kilometrů,“ řekl starosta František Malý. Na významné akci návštěvníci zhlédli i ukázku rybářské techniky nebo ukázky výcviku loveckých psů. Vesnička v sobotu také slavila své posvícení.