Zastupitelé Středočeského kraje schválili smlouvu o spolupráci, podle níž město kraji mimo jiné předá projektovou dokumentaci a převede pozemky; kraj se pak zavazuje zajistit výstavbu včetně financování (kdy počítá s využitím státních dotací) a následně i údržbu.

Důležitost chystané stavby za bezmála 50 milionů korun, s jejímž budováním by se mohlo začít ještě letos (a pak by se dalo počítat se zprovozněním ke konci roku 2023), vysvětluje středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN): má zajistit bezpečný a bezbariérový pohyb pěších a cyklistů. „Most Bohumila Hrabala je propojením mezi dvěma cyklotrasami vedenými po obou březích Labe, avšak v současnosti přes most vede pouze pěší turistická trasa,“ konstatoval.

„Nejbližší možnosti pro bezbariérové překonání Labe jsou vzdálené téměř osm kilometrů ve směru po proudu, a to v Čelákovicích, a patnáct kilometrů proti proudu řeky v Nymburce. Současný stav nutí zejména chodce, aby využívali stávající servisní chodník na mostě a pohybovali se napříč dopravním prostorem mostu, což nepovažuji za bezpečné,“ upřesnil Borecký. S tím, že nové řešení počítá s rozšířením nynější mostní konstrukce: k ní bude „zavěšena“ nová lávka.