Městská Knihovna Nymburk se každoročně připojuje k březnovým akcím, které organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Letos knihovna vyhlásila v rámci Března – měsíce čtenářů krom dalších kategorií také Čtenářskou třídu. To je ta, v níž je nejvíc dětí, které chodí do knihovny, a tudíž nejvíc čtou. „Třídu 3. A ze ZŠ Tyršova jsme vyhlásili Čtenářskou třídou na základě naší statistiky. Její učitelka Oldřiška Hačecká sama chodí léta do knihovny, hodně čte a je znát, že děti ke čtení vede. Nejen že s nimi čte, ale vodí je třeba na besedy se spisovateli," říká Marie Lebdušková, pracovnice dětského oddělení knihovny.

Když třeťáci a jejich učitelka přišli 8. dubna do knihovny na besedu se spisovatelkou Danielou Fišerovou, čekalo je překvapení: dozvěděli se, že jsou vyhlášeni Čtenářskou třídou! Odnesli si dort, největší čtenáři dostali dokonce knížky a paní učitelka kytičku, kterou jí předala Daniela Fišerová. Je to dozajista motivace pro malé čtenáře i jejich pedagožku. A pak, že dnešní děti vůbec nečtou. Musí se jim někdo věnovat…