V nejbližších dnech začne stavební ruch na nymburském sídlišti. Začne totiž již čtvrtá etapa revitalizace této části města. Po ulicích R.A.F. Letců a Generála Sochora se nové podoby dočká i ulice Jurije Gagarina. „Celkové náklady předpokládáme ve výši 27 milionů korun," řekl v polovině května radní Zdeněk Vocásek.

V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení, veřejného osvětlení 
a veřejného rozhlasu. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů 
a okrasných keřů. Práce by měly být hotové do konce listopadu.

Radnice upozorňuje obyvatele přilehlých domů, aby dbali zvýšené opatrnosti kolem staveniště. „V době výstavby budou přístupy do bytových domů a svoz komunálního odpadu zajištěny v součinnosti 
s prováděcí firmou. Žádáme majitele vozidel parkujících 
v této části sídliště, aby ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby IV. etapy v prostoru nových parkovacích stání v ulicích Letců R.A.F. a ulice Generála A. Sochora, popřípadě v bočních ulicích mimo dosah staveniště," vyzývá za vedení města mluvčí úřadu Olga Havránková.