Prázdniny jsou časem zaslouženého volna jak pro žáky tak i pro učitele. Ovšem ředitelé škol své lodě neopouštějí ani 
o prázdninách, alespoň ne na celou dobu, jak nám řekli Tomáš Danzer, Jiří Cabrnoch a Soňa Obická, ředitelé tří nymburských základek. Je totiž potřeba zařídit spoustu organizačních a technických záležitostí, aby se jejich parníky mohly 1. září rozjet plnou parou vpřed. Jaké tedy bylo léto v nymburských základkách a co je čeká 
v novém školním roce?

TOMÁŠ DANZER, ZŠ KOMENSKÉHO
„Velkou akcí, která nás čeká, je rekonstrukce Hlaholu. 
V příštím roce budeme také slavit 120. výročí od založení školy, na to se budeme od začátku školního roku intenzivně připravovat. Pokud bych měl zmínit, co mě dlouhodobě trápí, ale zdaleka nejsem sám, to je nedostatek kvalifikovaných kvalitních kantorů. Je to zásadní problém současného školství u nás a nevyřeší ho přidání pár stovek navíc 
k platům učitelů. Náročnost té práce je tak obrovská,
a zároveň atraktivita učitelského povolání ve společnosti klesla natolik, že mladí lidé do toho nejdou," stýská si Tomáš Danzer.

Jak prozradil Nymburskému deníku, o prázdninách si stihl odpočinout. „Správný manažer si musí volno vždycky najít! Bez toho by se to ani nedalo zvládnout," dobře ví Tomáš Danzer

JIŘÍ CABRNOCH, ZŠ LETCŮ R.A.F.
„Prázdniny na naší škole nebyly odpočinkové. Především proběhla dlouho očekávaná potřebná rekonstrukce oken v pavilonu 
1. stupně, termín předání stavby se stihl do konce prázdnin. Kromě toho od června probíhají práce v MŠ U pejska a kočičky, jedná se o rekonstrukci rozvodů vody a topení. Tam je malé zpoždění, které budeme řešit organizačními opatřeními tak, aby od 1. září školka mohla fungovat," vysvětluje Jiří Cabrnoch.

Co se týká připravovaných akcí, tak hned 16. a 17. září proběhnou oslavy 40. výročí založení školy, a v tom duchu se ponese už i začátek školního roku. Jednou z priorit školy podle Cabrnocha bude i letos zaměření na děti s různým handicapem. „Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby zvládaly učivo v klasické škole," říká ředitel.

A jak to měl on s volnem? „Já mám aktivní volno ve škole," směje se Jiří Cabrnoch a dodává, že volný týden v červenci a volný týden v srpnu si vždycky najde.

SOŇA OBICKÁ, ZŠ TYRŠOVA
„Během prázdnin proběhla 
a zdárně skončila poslední etapa výměny oken v naší škole, teď ještě vypíšeme výběrové řízení na dodání žaluzií. Z čeho ale máme ohromnou radost, že město koupilo do svého majetku bývalý kulturní dům Janoušek. To znamená, že se naše škola po letech dočká pořádné tělocvičny s odpovídajícími parametry a veškerým zázemím, dále nových prostor pro družinu a bude-li nám, přesněji řečeno dětem nadále město přát, tak snad i vlastní kuchyně, abychom nemuseli pro tak velkou školu obědy dovážet. Přes prázdniny už probíhala jednání s architekty, kteří připravují projekt. Nutno říct, že nás poslouchají
a zohledňují potřeby školy. Zcela zásadní bude propojení nového objektu se školou," těší se oprávněně Soňa Obická.

Rekonstrukce bývalého objektu kulturního domu umožní škole rozšířit také kapacity a otevřít další dvě třídy v uvolněných prostorách po družině, která, jak jsme již zmínili, bude přesunutá do nových prostor.

Co se týká budoucí tělocvičny, Nymburáci jistě uvítají, že se počítá s jejím otevřením i pro veřejnost. Podle Soni Obické bude škola tělocvičnu pronajímat. Počítá se s tím i po technické stránce, tělocvična bude mít samostatný vstup a bude oddělená od školy.

Kdy se toho škola i veřejnost dočká? „Je to běh na dlouhou trať, určitě bude mít přednost městský bazén," domnívá se ředitelka Obická s tím, že si je vědomá nákladnosti tak rozsáhlé rekonstrukce. Při rozumném rozdělení do jednotlivých etap, samozřejmě v závislosti na finančních možnostech města, by však škola i veřejnost nemusely čekat mnoho let. „Jsem realista, ale pochopitelně si přeju, aby to bylo co nejdřív a v té první etapě se vybudovala právě tělocvična," říká Soňa Obická.

O tom, co všechno nabídnou v novém školním roce nymburské ZŠ svým žákům v rámci výuky i volnočasových aktivit, bychom mohli napsat samostatný dlouhý článek. Zůstaňme v tuto chvíli u ubezpečení, že je toho opravdu hodně a žáci se mají nač těšit.