Největší investicí je stavba bazénu za zimním stadionem. Ta má město vyjít v příštím roce na 120 milionů korun. Ty chce radnice čerpat z úvěru 380 milionů korun, který vedení města schválilo už na jaře. "Máme čistý stůl a dostatečné finanční rezervy pro další velké investice, jako je novostavba krytého bazénu. Můžeme si dovolit přijmout úvěr ve výši 380 milionů korun," řekl starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem). Podle jarního rozpočtu by měla stavba bazénu vyjít přibližně na 230 milionů korun. Vzhledem ke zdražování je však možné, že se náklady vyšplhají výš.

Kromě tradičně krásně nasvíceného centra města evokujícího vánoční atmosféru se tentokrát do světelné parády oblékly i budovy nymburské nemocnice.
Podívejte se: Krásnou světelnou výzdobu má i nymburská nemocnice

Provoz bazénu by měl stát ročně 9 milionů korun.S takovou investicí nesouhlasí opozice. "Domníváme se, že je mírně řečeno nerozumné investovat v dnešní náročné době do objektu, který nikdy nebude vydělávat na svůj provoz a který bude naopak město dlouhodobě finančně zatěžovat," uvedl Jan Ritter (Nymburští demokraté).Vzhledem k tomu, že rozpočet byl především hlasy koalice schválen, stavba bazénu zřejmě v příštím roce začne.

Konečně skatepark? Možná

Ve schváleném rozpočtu je také částka deset milionů korun, se kterou se počítá na výstavbu nového skateparku u hasičského hřiště. Dalších pět milionů korun pak půjde na úpravu celé této lokality, v níž se počítá i s přeložením části cyklostezky. Jestli však skutečně v příštím roce na nový skatepark dojde, není podle místostarosty Zdeňka Vocáska jisté. „Osobně jsem k tomu dost skeptický. Firem, které se zabývají stavbou skateparků, je v republice jen několik a jsou i na několik let dopředu vytížené. Ale výběrové řízení samozřejmě vypíšeme a uvidíme,“ řekl místostarosta.

Podpora klubů i kultury

Vedení města prezentuje rozpočet jako schodkový, nicméně čísla po započtení zůstatků z let minulých, přijetí úvěru a mimorozpočtových zdrojů ukazují na to, že hospodaření bude nakonec vyrovnané. I se zmíněnými položkami tak město očekává příjmy ve výši 800,6 milionu korun a výdaje 791,9 milionů korun. K tomu je třeba připočíst splátky úvěru 8,7 milionu korun a rozpočet je pak vyrovnaný.

Ze slavnostního otevření nové předávací haly, v níž si zákazníci kontrolují kvalitu nově vyrobených železničních vagónů ve firmě Nymwag v Nymburce.
Nymwag zvyšuje počet vyrobených vagónů v Nymburce. Otevřel předávací halu

Na výdajové stránce město kromě padesáti položek s investicemi počítá s financováním svých příspěvkových organizací typu technických služeb či Nymburského kulturního centra, podporou sportovních a volnočasových klubů a kroužků, a také s příspěvky na kulturní akce.Na příjmové stránce tvoří tradičně nejvyšší položku výběr daní, který i letos bude tvořit více než polovinu příjmů města. Významné peníze si také radnice slibuje z prodeje pozemků a bytů.

Zásadní investiční akce pro rok 2023
Bazén Nymburk (120 mil. Kč)
Revitalizace sídliště Jankovice – IV. Etapa (32,5)
Eliška terasa opravy nad garážemi + chodník od lávky (25)
Staré děkanství revitalizace objektu (DSP, DPS) (16)
Kabiny TJ Sokol Drahelice (12)
Nemocnice - záložní zdroj elektřiny (dieselagregát) + fotovoltaika (11)
MŠ Růženka – PD (projektová dokumentace) + novostavba (10)
Cyklostezka levý břeh přemostění u Ostrova (10)
Tyršova - chodníky I. etapa (nám. - Velké Valy) (10)
Most Palackého, Sportovní + přes Lidušku (10)
Skatepark stavba (10 ) / Skatepark - přeložení cyklostezky (5)
Rekonstrukce zimního stadionu – projekt. Dokumentace (8)
Krematorium – projekt. dokumentace exteriér a interiér (3)
Integrované záchranné centrum Drahelice – projekt. dokumentace (2)

Mosty u Katovny přes Malé a Velké Valy.
Obrazem: Nymburk požádá o peníze na opravu mostů u vodárny a Katovny