Objekt čističky s moderní technologií se nachází na samém konci Opolan, u silnice směrem na Opolánky. Slavnostního aktu se zúčastnilo vedení obce a několik hostů.

Pásku symbolicky se starostou Janem Vojáčkem přestřihl Josef Ptáček a František Kujan. Druhý z uvedených zastupoval realizační stavební firmu a třetí patřil k technickému dozoru investora. Následovala prohlídka čističky s odborným výkladem.

Cílem projektu je ochrana spodních vod. S první myšlenkou odvést a likvidovat splašky z okolních vesnic přišel už v devadesátých letech starosta Miloš Konyvka. Původní projekt prošel úpravami, obec se neobešla bez potřebné dotace a půjčky. 

V Opolanech dostali i finanční příspěvek od Středočeského kraje. "Svůj podíl na uskutečnění díla má i minulá starostka Irena Stránská," podotkl starosta a doplnil: "Naši občané mají rovněž od konce roku 2017 k dispozici vodovod."

Při budování kanalizace vznikla povinnost zhotovitele stavby přivést hlavní tratě ke každému popisnému číslu. Až na nějaké menší výjimky má obec tento úkol splněný, několik nemovitostí se ještě bude připojovat.

Milan Čejka