Délkou nevyrovná se jí žádná ves na Poděbradsku a při pohledu od západu skýtá malebné panoráma, přičemž kostel na vršku pne se do výše. Statky a chalupy krášleny jsou rozsáhlými zahradami…," tak popisuje obec Činěves obecní kronika, která byla vedena v letech 1926 -1935. Když si tohle člověk přečte, hned dostane chuť se tam podívat. Jak se žije v Činěvsi jejím více než pěti stovkám obyvatel o devadesát let později?

Kolem budovy obecního úřadu, kam směřujeme za starostkou Zuzanou Bittmanovou, panuje čilý ruch, neboť se právě pokládá nová střecha. Záhy se ukazuje, že to není jediný investiční projekt, který má vedení obce v plánu.
„Rekonstrukci obecního úřadu jsme začali střechou 
a čeká nás zateplení a výměna několika zbývajících oken. Součástí projektu je i vybudování nového bezbariérového vchodu," vysvětluje na úvod Zuzana Bittmanová, která starostuje při mateřské dovolené. Jako bývalá členka místní kulturní komise však ví 
o Činěvsi hodně a s odvahou mládí se může spolu se zastupiteli pouštět do dalších projektů zvelebujících obec.

„Dále máme v plánu opravit střechu na budově chléva, který je součástí areálu fary, také čekáme, zda dopadne krajská dotace na opravu hřbitovní zdi. Jinými slovy, postupně se opravují veškeré objekty, které jsou v majetku obce. Vloni to byl například plášť budovy hasičárny, kterou čeká ještě oprava plechové střechy, vyměnila se okna v Klubu důchodců, v němž je pět bytů pro starší spoluobčany. Tady byla rovněž zrekonstruovaná společenská místnost, jejíž interiér jsme doplnili historickými fotografiemi budov a stavení v obci pro jejich srovnání se současným stavem," zmiňuje některé nedávné projekty starostka.
Plánů je pro letošek také dost, to máte dětské hřiště, alej podél rybníka Zásadníka, další projekt na chodníky… Na to se pojedeme podívat příště.

V Činěvsi nezapomínají ani na společenský život. Samozřejmostí jsou každý měsíc akce pro děti i pro seniory, za nimiž stojí zejména Klub šikovných rukou a Dámský klub. Programová nabídka je pestrá, od přednášek přes cvičení těla i ducha až po výstavy a ukázky prací. Rybářský spolek pořádá za podpory obce například dětské dny s rybařením nebo čarodějnice, na kulturně sportovním dění obce se rovněž podílejí místní sportovci. Za zmínku stojí cyklistický závod „Činěváček", ze kterého by tu rádi udělali tradici. Bez zajímavosti není rovněž iniciativa Společnosti Činěveské historie, která usiluje o znovuobnovení řepařské drážky, vloni se podařilo zprovoznit už jeden fragment.

Turista, který přijde do Činěvsi, jistě uvítá cedule s turisticky zajímavými informacemi o obci. Podle sdělení starostky se postupně zpracovávají i památkové karty ke každé památce. A poněvadž jsou 
v blízkosti obce lesy, které lákají k procházkám a sběru hub, okolí ideální pro projížďky na kole, koupání i rybolov, stojí za úvahu vypravit se do Činěvsi třeba na víkend. Ptáte se, jak je to s ubytováním? Nabízí se možnost ubytování 
v chatkách za obcí v překrásném prostředí rybníka Zásadníka. Další možnost ubytování je v rekonstruované budově fary, mimochodem velmi krásném objektu ve velkorysém areálu, který má atmosféru. Není divu, že tu vedení obce plánuje i konaní svateb.

Jestli jste dosud neslyšeli 
o vyhlášené výstavě historických vozidel a veteránů, která se koná na faře každý rok za hojné účasti veřejnosti, tak se sem vypravte letos v sobotu 6. srpna. Při té příležitosti si prohlédnete i další zajímavá místa v obci i jejím okolí a určitě nám dáte za pravdu, že je v Činěvsi opravdu hezky.