Obtížné hledání místa pro zaparkování, ulice přeplněné celodenně stojícími auty, nepřehledná dopravní opatření při řešení přestupků městskou policií. To je v současné době typický obrázek centra, který rozčiluje Nymburáky i návštěvníky města. Radnice se proto rozhodla dlouhodobě nepříznivou situaci řešit a přistoupila k přípravě celkové úpravy parkovacího režimu v centru města – městské památkové zóně s jasným cílem: uvolnit v této lokalitě ulice od aut a podpořit rychlejší střídání krátkodobě parkujících vozidel.

Změnu pravidel přináší koncepce řešení dopravy v klidu v centru města, které předcházela důkladná analýza současného stavu formou celoplošného sčítání vozidel v daném území a po časových úsecích během dne. Koncepce spočívá v označení celého centra města jako „Zóny s dopravním omezením" – v tomto případě se zákazem stání v celém území mimo místa, kde bude povoleno stání přesně určenému okruhu vozidel. Prakticky to znamená menší počet dopravních značek a větší přehlednost, větší využití kapacity parkovacích míst pro návštěvníky města a také zjednodušení práce pro policii při řešení přestupků.

Počítá se s vytvořením tří parkovacích zón: pro návštěvnické parkování – úse-ky pro krátkodobé parkování návštěvníků, bude nutno zaplatit parkovné v parkomatu (pod Eliškou, nám. Přemyslovců, ul. Na Přístavě, Soudní). Dále zóna pro rezidentní a abonentní parkování – určená pouze pro rezidenty a abonenty na základě parkovací karty (ul. Hradební, Jízdecká, Dlážděná, Malé Valy) a do třetice zóna pro smíšené parkování – jak pro návštěvníky po zaplacení parkovného, tak pro rezidenty a abonenty s parkovací kartou (ul. Na Fortně, Na Rejdišti, Palackého tř., Eliščina tř., Dlouhá tř., Kostelní nám.)

Úprava parkování by se měla uskutečnit v první půli letošního roku, kdy bude instalováno 8 dalších parkovacích automatů a provedeno dopravní značení pro jednotlivé ulice. Město zároveň vydá ceník placeného stání včetně stanovení provozních dob a jednotlivých tarifů.

„Já to vnímám jako krok z anarchie směrem k jasným pravidlům, která budou platit pro celé centrum a nikdo už nebude moci říct, že nevěděl. Myslím si, že by tato nová úprava měla přispět k větší vychovanosti řidičů, případně k přehodnocení nutnosti vůbec auto v centru používat," domnívá se místostarosta Jan Ritter.