Samice lemurů kata Mia a Clea porodily v krátkém rozestupu na konci března každá jedno mládě. Otcem obou mláďat je desetiletý samec Sultán. „Jedná se o zkušené matky, a proto odchov probíhá bez problémů. Za hezkého počasí již mohou lemuři chodit ven, čehož rádi využívají a sluní se. Mláďata zatím vše sledují z bezpečí matčiny náruče. Nejprve se drží na jejím břiše, kde mají dobrý přístup k mléku. Jakmile trochu zesílí, přesunou se na hřbet. Také začnou více objevovat okolí, ale vždy za dohledu své matky,“ popsala první dny mláďat zooložka Alena Fraňková.

Lemuři kata jsou nejznámější ze všech lemurů. Typické je jejich šedobílé zbarvení s černou obličejovou maskou a výrazný černo-bíle pruhovaný ocas. Ten lemurům slouží nejen jako kormidlo při pohybu na stromech, ale také jako důležitý dorozumívací prostředek, například ve vysoké trávě.

Trochu komplikovanější situace je kolem mláděte lemura límcového. Ty chovají v Chlebích teprve od loňského roku. „Rychle si však u nás zvykli a daří se jim dobře, což potvrdili i narozením mláděte. To přišlo na svět 7. dubna. Zpočátku se o něj matka pečlivě starala, ale zhruba po týdnu si ho převzal samec a matka o něj přestala jevit zájem. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k umělému odchovu, který se zatím daří,“ přibližil dění u vzácných lemurů límcových lektor Jaroslav Dufek.

| Video: Youtube

Lemuři límcoví žijí ve skupinách a obývají pralesy východního Madagaskaru. V zoologických zahradách se chovají velmi zřídka. V přírodě doplácejí nejvíce na ztrátu přirozeného prostředí v důsledku těžby dřeva, jejich početní stavy také snižuje lov. V lidské péči se lemuři dožívají přibližně 25 let.