Úspěšný student – vědec, dlouholetí pedagogové či členové oddílu gymnastiky.

Ti všichni ve středu večer převezmou v divadle Na Kovárně Městské ceny. Oceněných bude celkem 21 osobností. Seznam oceněných schválili na svém posledním jednání také poděbradští zastupitelé.

Pro nejvyšší ocenění si přijdou dva pánové, kteří už mají na svém kontě „osm křížků". Jedním z nich bude sochař Jan Pichl. „Akademický sochař, poděbradský rodák, známý svými plastikami Antonín Dvořák, Franz Kafka, Mateřství. Za celoživotní umělecký přínos v oblasti sochařství 
s přihlédnutím k významnému obohacení veřejného prostoru v Poděbradech," píše se v oficiálním zdůvodnění udělení Čestné medaile města Poděbrad.

Druhým takto oceněným mužem bude bývalý regionální politik a mecenáš v oblasti kultury Vladislav Malát. „Za obětavou práci v komunální politice a mecenášství v oblasti kultury, v návaznosti na významné životní jubileum," zní zdůvodnění udělení Čestné medaile města Poděbrad.

SEZNAM OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Čestná medaile města Poděbrad:
Doc. RNDr. Vladislav Malát, CSc. za obětavou práci v komunální politice a mecenášství v oblasti kultury, návrh podáván v návaznosti na významné životní jubileum
Jan Pichl, akademický sochař, poděbradský rodák, známý svými plastikami Antonín Dvořák, Franz Kafka, Mateřství. Za celoživotní umělecký přínos v oblasti sochařství s přihlédnutím k významnému obohacení veřejného prostoru v Poděbradech

Křišťálový štít
Milan Jelínek, za příkladný přístup osmdesátinásobného bezpříspěvkového dárce krve
Eva Kárníková, za podporu aktivního života seniorů
Ing. Jan Machálek, za aktivní podíl na rozvoji občanského života v poděbradské organizaci Rotary a osobní angažovanost v oblasti dárcovství kostní dřeně
Jiřina a Jaroslav Richterovi, za dlouholetou, neúnavnou a obětavou pedagogickou práci v poděbradském školství

Záslužný list
Marie Dobiášová, za dlouholetou a úspěšnou uměleckou pedagogickou práci
Tomáš Jor, za příkladnou reprezentaci Poděbrad při studentské vědecké činnosti
Stanislava Marešová, za úspěšnou zakladatelskou činnost v oblasti alternativního předškolního vzdělávání v Poděbradech
Magdalena Pavlíková, za příkladnou reprezentaci Poděbrad v soutěži Živnostník roku 2014
Andrea Třeštiková, za úspěšnou reprezentaci Poděbrad v tanečním sportu
Miroslav Vlk, za dlouholetou a úspěšnou uměleckou pedagogickou práci
MUDr. Miroslav Zmeškal, Ing. Martin Křena, Martin Szabó, Ing. Tomáš Podpěra, Ing. Pavel Švimberský, Ing. Karel Smejkal, Ph.D., Mikoláš Prokůpek, Vít Mikušek, členové družstva sportovní gymnastiky TJ Sokol Poděbrady