Na obnově louky se podílí také vedoucí Ekocentra a Záchranné stanice Huslík Luboš Vaněk z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). „V první řadě na louce došlo k úklidu menší skládky, následně jsme vyřezali a vykáceli náletové dřeviny a keře, tím se obnovila plocha původní louky. Zorali jsme půdu, provedli jarní výsev semen původních rostlin,“ popisuje práce k obnově lokality v Poděbradech Vaněk, který má louku na starost.

Z postupné proměny povrchů komunikací v areálu Mateřské školy U pejska a kočičky v Nymburce.
Děti ve školce skáčou po veselých obrázcích. Oprava povrchu skončila

K výsevu byla použita semena místní louky z areálu ekocentra Huslík a semena lučních biotopů s druhovým složením blízkým původnímu složení této louky. „Jedná se o poměrně rozlehlou plochu, kterou je třeba pokrýt, a proto s pracemi pomáhají i zaměstnanci výrobního závodu Poděbradka,“ uvedla Klára Hálová, manažerka kategorie vody z firmy Mattoni 1873, jejíž je Poděbradka součástí.

Budky i pro sovy

Na podzim proběhne seč a dosev louky prostřednictvím tzv. zeleného sena, které je plné semen z louky vhodné do tohoto biotopu na přirozené vysemenění. „Nechali jsme na místě vyhloubit dvě tůně pro obojživelníky a vysadit několik stromů starých ovocných odrůd a tzv. motýlí keře. V okolí jsme rozmístili také budky pro zpěvné ptáky a sovy jako podporu jejich hnízdění,“ doplnil Luboš Vaněk další opatření. Ochránci se na louce naopak snaží potlačit invazní rostlinu zlatobýl kanadský, jehož chocholičnaté žluté květy, můžeme potkat v době kvetení na různých místech po celé zemi.

Druhý ročník Nymburských historických slavností byl tematicky věnován období konce husitských válek. Za krásného letního dne přilákala akce pod hradby stovky lidí.
Historické slavnosti lákaly pod hradby na souboje i příjezd panovníků

ČSOP na louce kromě zmíněných prací zajišťuje průběžný monitoring druhů. „V loňském roce jsme napočítali na 11 druhů keřů a stromů, 25 druhů cévnatých rostlin, 15 druhů motýlů, 6 druhů bezobratlých, 17 druhů ptáků, 5 druhů savců, 1 druh plaza a 3 druhy obojživelníků,“ vyjmenoval Vaněk. Konkrétně se jednalo několik druhů baboček, žluťásků, modrásků a bělásků. Z ptáků u Poděbradky hnízdí například pěnice, mlynařík, střízlík, ťuhýk, či slavík. Z obojživelníků skokan štíhlý, skokan hnědý a ropucha obecná.

Ochránci přírody ve spolupráci s vedením firmy Poděbradka a jejími zaměstnanci začali obhospodařovat velkou louku přímo u areálu firmy mezi Nymburkem a Poděbrady.Zdroj: se souhlasem ČSOPCelý projekt týkající se i dalších luk v blízkosti výroben či stáčíren minerálních vod po celé zemi nese jméno pravnuka zakladatele firmy Mattoni 1873, pana Rudolfa Heinricha Mattoniho (+ 3. ledna 2022), který byl významným entomologem a emeritním profesorem Kalifornské univerzity. Zaměřoval se právě na motýly, jejichž výskyt považoval za jeden z důležitých indikátorů čistoty životního prostředí. Některé druhy motýlů jsou považovány za tzv. deštníkový druh a ochranou jejich přirozeného prostředí chtějí ochránci přírody podpořit i jiný hmyz či celá přírodní společenstva.