Naše země nevzkvétá. Není sama. Politici prohlašují, že lépe nebude ani v roce příštím. V kontextu událostí posledních let to není nic překvapivého. Žádný ekonomický systém nemůže přežít dlouhodobé rozkrádání a rozsáhlou korupci. Úkolem státu je mimo jiné vytvářet právní prostředí. Jak je toto prostředí vytvářeno, si vyhodnoťte sami.

Nedokonalé zákony někomu vyhovují. Banky krachují. Proč? Na tu moc je jich moc. Čím méně jich bude, tím na ty zbylé zbude více moci. Centrální banky jsou nezávislé. Nezávislost. I toto na první pohled hezké a příjemné slovo musí mít své hranice. Rozhodně nezávislost nemůže být synonymem pro nepostižitelnost.

Jeden příklad za všechny. Zlatý poklad republiky původně vznikl hlavně díky velkorysým darům našich předků po první světové válce. Lidé napříč sociálními vrstvami tehdy darovali začínajícímu státu mince, šperky a další zlaté předměty. Česká národní banka v letech 1997 a 1998, těsně před skončením druhého funkčního období guvernéra, prodala bezmála 56 tun zlata a přibližně 13 tun si ponechala ve svých rezervách. Guvernér a bankovní rada tehdy záchvaty vlastenectví rozhodně netrpěla. Zlato bylo a je stále prvotřídním měnovým prostředkem určeným k uchování hodnot. Z prodeje banka získala jen 16,4 miliardy korun a nakoupila za ně obligace Evropské unie. Pokud by se prodej neuskutečnil, v současné době by hodnota těchto 56 tun zlata vzrostla o více než 27 miliard korun. Ti, kteří o prodeji rozhodli, nebyli absolventy středních ekonomických škol, ale lidé s vysokoškolským vzděláním, akademickými tituly a ekonomickou praxí. Žádní nováčkové. Za své rozhodnutí nenesou žádnou zodpovědnost. Naopak, v roce 1998 jmenoval prezident republiky tohoto guvernéra premiérem. I postavení ostatních bank je v současné době mimořádné. Jejich vliv stoupá. Spravují naše peníze a někdy se člověk neubrání pocitu, že bude zpoplatněn i vzduch, který dýchají klienti na pobočkách. Nejsou české a vydělávají mimo jiné na půjčkách a následně dluzích. Dluhy omezují osobní svobodu jednotlivce, zadlužený stát ztrácí část své suverenity. Zadlužený člověk se obává ztráty zaměstnání a v případě potřeby bude ochoten vykonávat i podřadnější práci. Příklady toho, co je schopen udělat zadlužený stát, si určitě naleznete sami.

V další části se zmíním o obecných astrologických konstelacích, které nastanou v roce 2012 a budou mít celosvětový vliv, ale které se budou samozřejmě projevovat i na úrovni našeho státu.

Krize bude trvat až do roku 2016
Nejvzdálenější a také nejpomalejší planeta Pluto se bude tak jako v loňském roce pohybovat ve znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do března roku 2023, kdy přejde do znamení Vodnáře. Vzhledem k tomu, že Pluto putuje každým znamením přibližně 20 let, je zřejmé, že jeho vliv se bude prosazovat postupně. S Plutem jsou spojeny hluboké transformace, jejichž dlouhodobým cílem je vytvoření nového celosvětového systému vlády, upevnění finanční moci a další systémové změny, které se v prvopočátku mohou projevovat snahou o zvýšení efektivity dosavadního způsobu vládnutí, předstíraným potíráním negativních jevů, jakým je například korupce, a prosazováním systémových změn v dalších oblastech života společnosti. Snahy se většinou nazývají reformy a ve většině případů neupevňují současný systém, ale podporují jeho zánik.

Vstupujeme do složitého období. Prohloubení ekonomických potíží bude vyvolávat mocenské ambice a vyostřené situace, které mohou skončit nejenom diplomatickými, ale válečnými konflikty. Revoluce budou pokračovat. Tento scénář nakonec podporují i rostoucí zbrojní rozpočty velmocí. Vytváření nových hodnot vyžaduje opustit ty staré a zavedené. Cílem je vytvořit systém, který respektuje člověka i přírodu. Ze zkušenosti víme, že i jednotlivci mají problém opustit dobrou funkci. A dnes se hraje o celé systémy. V této souvislosti nelze nezmínit Evropskou unii. Na osobní úrovni bude pohyb Pluta Kozorohem pomáhat především Pannám, Vahám, Rybám, ale především Kozorohům a Býkům, kteří dostanou příležitost, aby se podle svých schopností uplatnili při transformaci systému.

Pluto bude téměř po celý rok v napěťové vazbě s Uranem. Nejkrizovější momenty této vazby se objeví pravděpodobně na přelomu června a července a v září. Tyto planety byly spolu ve stejné napěťové vazbě naposledy ve 30. letech minulého století. V této době zuřila světová hospodářská krize a k moci se dostávaly režimy slibující pevný systém. Tato konstelace přinese napětí a zkoušky do vztahů nejenom mezi státy, ale i mezi jednotlivci. Stávající problémy se budou až do roku 2016 v pravidelných intervalech vyhrocovat. Ekonomická či dluhová krize bude tedy pokračovat ještě několik let.

Na počátku roku zažijeme harmonickou vazbu Jupitera na Pluto, která se projeví optimizmem, zvýšenou činorodostí, lepší koncentrací, vůlí po urovnání různých záležitostí z minulosti a především touhou po osobním růstu. Krize se ve svém počátku nemusí jevit tak strašně. Největšího pokroku pravděpodobně dosáhnete v polovině března. Tato pozitiva se mohou projevit i na naší politické scéně.

V letních měsících nastane harmonická vazba mezi Neptunem a Plutem, která ukazuje na možný vzestup stran levicového zaměření nebo nově vzniklých stran, které ve svém programu budou reagovat na stávající sociální situaci.

Neptun přeje sociální společnosti
Neptun se z počátku roku bude ještě pohybovat ve znamení Vodnáře. Jeho pohyb tímto znamením skončí na začátku února, kdy se přesune do znamení Ryb. V tomto mystickém znamení setrvá až do roku 2026. Lidem přinese zvýšenou intuici, vnímavost a citlivost. Neptun vládne Rybám, a proto v tomto znamení je nejsilnější. Neptun je planeta, která chce dosáhnout jednoty. Je planetou toužící splynout s něčím větším, než je jenom člověk. Symbolizuje také duchovní proudy, masové emoce, ale také klamné ideologie, marné iluze, bludné nauky a drogy. Je planetou tajemnou, duchovní, spojenou vždy s úniky a přesahy. Neptun přináší schopnost idealismu, schopnost skutečně a vědomě vnímat duchovní rozměr světa. S objevem Neptuna přišly také sny o ideální společnosti a ideálním světě. Kolektivně založený Neptun podporuje politické strany se zvýrazněným sociálním programem. Vystupňuje také touhu lidí po pravdivém poznání minulosti, odkazu různých kultur a náboženství. Je velmi pravděpodobné, že Neptun v Rybách bude tyto tendence posilovat. Byl to Neptun, který v opozici na nativní Saturn v horoskopu republiky vyvolával v loňském roce nerozhodnost, útěk před zodpovědností, beznaděj, sklon k depresi a špatné vztahy. Neptun vlastně přinesl postupnou deziluzi z politiky v posledních letech. Neptun v Rybách vyvolá u Raků, Štírů a Ryb zvýšenou inspiraci a touhu po duchovním rozměru života. Blíženci, Panny a Střelci mohou vidět situace kolem sebe nejasně.

V květnu až červenci bude Neptun v neharmonické vazbě s Jupiterem. Bude to nepříznivé období pro sociální záležitosti a školství. Mohou se prohloubit projevy krize. Lze očekávat nárůst inflace. Rozhodně se vyostří politické boje. Může dojít i k porušení míru.

V srpnu až listopadu bude Neptun v harmonické vazbě se Saturnem. V tomto období mohou být vyostřené mezinárodní problémy vyřešeny diplomatickou cestou. Projeví se užitek z nových zákonů a případných politických změn.

Uran v Beranu zkomplikuje vztahy
Planeta Uran se bude pohybovat mystickým znamením Ryb a přibližně v polovině března přejde do znamení Berana, ve kterém setrvá dalších šest let. Uran je planeta revoluční a také individualistická. Vyvolává rychlé, zdánlivě nahodilé události. Provádí změny, a to často náhlé změny. Boří, aby mohl stavět. Uran je účastníkem revolucí, nebo přírodních katastrof, hromadných nehod a selhání moderní techniky. Miluje individualismus, osobní svobodu, nezávislost a vše moderní. Občas je nelidský. Působí šokem. Je spojem s kapitalismem. Uran v Rybách je oslaben. Bude přát především tvůrčím činnostem v skrytých oblastech. Na osobní úrovni příznivý vliv Uranu při průchodu znamením Ryb nejvíce pocítí Ryby, Raci, Štíři, Býci a Kozorozi. Mohou se těšit na nárůst intuitivních schopností a zvídavosti.

Uran v Beranu bude daleko akčnější. Urychlí probíhající změny. Přímost a tvrdost vznikajících nových požadavků upozadí diplomacii, a tím se mohou vztahy mezi státy komplikovat. Ve vyhrocených situacích mohou státy sledovat především vlastní zájmy a chránit své obyvatele a hospodářství. Složitostí doby budou zatížené i osobní vztahy, které zaznamenají nárůst agresivity. Lze očekávat nové objevy a technologie s výrazným dopadem na život lidí. V oblasti vědy se mohou objevit další nové teorie popírající ty staré. Uran v Beranu pozitivně ovlivní Berany, Lvy, Střelce, Vodnáře a Blížence, kterým dodá aktivitu, odvahu a vynalézavost.

Především v červenci a srpnu bude Uran přijímat harmonické aspekty od Jupitera. Všechna politická jednání dostanou nové impulzy. Nastanou příznivé změny. Dojde i ke krátkodobému zvýšení výkonu ekonomiky. Do života společnosti se začnou prosazovat nové ideje.

Planeta Saturn se po celý rok bude pohybovat ve znamení Vah, ve kterém má velmi silné postavení. Se Saturnem ve Vahách je spojeno poznání, že lidé musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho, co má trvalou hodnotu, aby byl život vůbec možný. A toho se dá dosáhnout pouze tehdy, když bude docíleno určité míry spravedlnosti pro všechny. Spravedlnost předpokládá vzájemné respektování a dodržování pravidel chování a povinností. Dojde k nárůstu sociálního cítění a zodpovědnosti při formulaci právních norem. Počítejte ale s tím, že to bude dlouhodobý proces.

Kyberexhibicionismus na sociálních sítích
Planeta rozvoje, prosperity a svobody, Jupiter, vystřídá dvě znamení. Do června se bude pohybovat ve znamení Býka a od června ve znamení Blíženců. Znamení, ve kterém Jupiter přebývá, nám napovídá, jaké vlastnosti máme rozvíjet. Jupiter v Býku bude podporovat praktické rozhodování a vytrvalost při dotahování věcí do konce. Převládat bude potřeba citové a materiální jednoty. Jeho negativním projevem může být přílišné lpění na materiálních hodnotách a snaha manipulovat s druhými pomocí finančních prostředků. Jupiter v Blížencích zvýší zájem o vzdělávání a výměnu informací. Pravděpodobně se dozvíme nové informace o mimozemské inteligenci. Zájem o sdílení informací na sociálních sítích dále poroste.

Pravděpodobně se objeví i další vymoženosti. Historie se opakuje. Římští vládcové poskytli lidem „chléb a hry“. Dnes stačí sociální sítě, které zabaví a ještě vyvolávají zdání demokracie. Zjednodušeně řečeno, na těch sítích si pište, co chcete. To, co píšete, není pro nás zatím důležité nebo nebezpečné. Ulevte si. My to monitorujeme. Až to nebezpečné bude, tak to vypneme. Pokrok samozřejmě nelze zastavit. Ale snažme se vyhýbat i nebezpečím, která pokrok přináší. Jestliže kyberšikanu můžeme označit jako produkt sociálních sítí, dalším nebezpečím je kyberexhibicionismus. Asi jsem první, kdo tento pojem použil, ale to nebezpečí rozhodně existuje. Odhalovat různé svým způsobem intimní záležitosti se v prostředí sociálních sítí rozhodně nevyplácí. Příkladů existuje mnoho.

Nebezpečná budou novoluní
I v příštím roce musíme počítat s nevypočitatelnými změnami počasí. Zejména to budou extrémní teploty v létě i v zimě, mimořádně silné srážky sněhové i dešťové, bouřky a silný vítr. Přírodní katastrofy a rozmary počasí většího významu se ve světě objeví kolem lednového, květnového, červnového, listopadového a prosincového novoluní.

Od března bude astrologickému roku podle Chaldejského systému řazení planet vládnout Merkur, který vystřídá Venuši. Merkur je planetou myšlení a komunikace. Ukazuje, jak myslíme, jaké máme duševní zájmy, nadání a jak komunikujeme s ostatními.

Jak je to s koncem světa?
O fungování vesmíru, naší planety i člověka samotného přes rozsáhlost dosud zjištěných poznatků toho víme žalostně málo. Každý si dovede představit střídání dne i noci, měsíční cyklus, střídání ročních období, ale nikdo z žijících neprožil periody trvající okolo centrálního slunce. Co se děje na konci této periody nikdo neví. Nemusí se stát vůbec nic, ale také může dojít k radikálním změnám. Máme památky, máme legendy, Bibli, ale nejsme schopni přesně určit, kdy tato perioda začala a kdy tedy i skončí. Dnes pravděpodobně nikdo neví, jestli k ukončení tohoto cyklu dojde v roce 2012, nebo za pět či sto let.

Do nastávajícího roku vám přeji hodně zdraví a štěstí. Nečekejte na lepší roky a žijte naplno. Užívejte si i drobné radosti, držte pohromadě a věřte pouze tomu, kdo si to zaslouží, ale to je někdy těžké poznat.

Autor: astrolog Ivan Černovský