Už před několika lety byl představen ambiciozní architektonický návrh dvou přilehlých domů s názvem Černá Růže. Má sloužit zejména komerčním účelům, ve vstupním podlaží a v suterénu budou obchody. Ve 2. a 3. patře budou kanceláře a dva byty. Opticky se jedná o dvě obdobné budovy se třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou. 

Komise urbanismu, jíž byl návrh předložen, se zatím k návrhu nevyjádřila.

Diskutující pod příspěvkem rozdělil na dvě skupiny. Jedněm se nová architektura líbí, druzí ji zavrhují. „Návrh naprosto nectí okolní zástavbu, architektonicky nezapadá a ničí panorama města,“ píše například Mirek Sebera. „Mně se to líbí. Je to vyvážený objekt, který jako jeden z prvních uvidí přijíždějící do města,“ chválí návrh Pavel Hodek.