Městec Králové – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, největší okresní organizace poskytující sociální a zdravotní služby, slavnostně otevřelo v sobotu 
21. března nové prostory pro své pracovníky v Městci Králové.

Nové zázemí vzniklo v objektu Jednoty Nymburk na náměstí Republiky, která vstřícně poskytla své nevyužité prostory. Součástí slavnostního programu bylo tradiční Vítání jara s klienty a seniory z Městce Králové a okolí v sále Kulturního domu Na Staré poště. Tuto akci organizují právě pracovníci městeckého střediska, které vede Irena Homolová.

Podrobnosti k novému zázemí sdělil Jan Přibáň, zástupce ředitelky Centra zdravotních a sociálních služeb Poděbrady. Po roce provizorního provozu se podařilo vybudovat v nových prostorách kvalitní zázemí pro 8 pečovatelek, vedoucí střediska a zdravotní sestru. Jeho součástí je středisko osobní hygieny, v němž pracovníci střediska poskytují koupání a úpravu vlasů 
a nehtů klientům, kteří doma nemají vhodné podmínky. Zároveň zde vznikla nová služba, denní stacionář pro 3 osoby. Doplní tak fungující denní stacionář v Sánech. „Těším se, že nám přibudou klienti a že budeme moci díky novým podmínkám zkvalitnit služby," uvedla vedoucí střediska Irena Homolová.

Podle Jana Přibáně se daří pokrývat poptávku po terénních službách v rámci celého okresu. Výhodou je v tomto směru velikost Centra sociálních a zdravotních služeb, které má několik středisek v rámci okresu, konkrétně v Poděbradech, Městci, Nymburce, Lysé nad Labem, Sadské 
a Milovicích. Tak je možné vyrovnávat výkyvy v poptávce po službách. Celkově obslouží Centrum v rámci okresu přibližně 1 300 klientů. Rozsah služeb je ovšem různý, závisí na potřebách jednotlivých klientů.

V současné době se připravuje stěhování dalšího střediska z nevyhovujících prostor, tentokrát v Nymburce. Řešení se již našlo, a sice v objektu Panoramy. V jejím suterénu byl původně plánován prostor pro zázemí zdejšího střediska sociálních a zdravotních služeb, teď se bude po dohodě s Městem Nymburk skutečně realizovat.

IVANA ŠMEJDOVÁ