Vprogramu nebude chybět divadlo, četba z historických pramenů nebo předvádění řemesel. Lidé však budou moci nahlédnout i do tajů kovářského řemesla nebo řemesla mistra popravčího.

Muzejní noc se v Čelákovicích koná z 5. na 6. června v areálu čelákovické tvrze, parku u tvrze, na dvoře statku v Rybářké ulici, archeologickém pracovišti, rodném domku Č. Jandy i v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

První čelákovickou muzejní noc zahájí v areálu čelákovické tvrze v 16 hodin fanfáry a salva z historických zbraní. Na prohlídku expozic muzea mohou lidé vyrazit od 16 do 24 hodin. Ve stejném čase bude na příchozí čekat i překvapení v podzemní chodbě. Poté bude následovat několik divadelních představení v podání žáků ZUŠ Jana Zacha nebo třeba dobové tance. Od 21.15 do 21.50 hodin se lidé mohou zaposlouchat do čtení z historických pramenů, kdy se dozví některé pikantnosti ze života čelákovických měšťanů.

V parku u čelákovické tvrze pak bude na programu lukostřelba pro děti (16.30 – 20 hodin), kramářská rýmovánka L. Čermáka (17.30 – 17.45), groteska Kálečova divadla (18.15 – 18.30), slavnostní vyhlášení fotografické soutěže (18.30 – 19), koncert skupiny Řemdich (19.30 – 20), skandální fraška Přívoz (22 – 22.50), noční ohňová show (23.15 – 23.30) nebo půlnoční překvapení.

V archeologickém pracovišti muzea v Rybářské ulici se lidé mohou seznámit s ukázkami restaurátorské práce (16 – 20), v rodném domku Č. Jandy s čelákovickým košíkářstvím (16 – 20), v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie pak zájemci mohou vyrazit na prohlídku s výkladem a varhanní hudbou (17 – 18, 19.30 – 20.30).

Po celou dobu konání akce mohou lidé zajít na videoprojekci, která přiblíží zajímavosti muzea, do vojenského tábora nebo středověké mučírny. Pro návštěvníky budou připraveny také lanové aktivity nebo ukázky lidových řemesel.