Na základě vítězství v říjnových komunálních volbách jste opětovně usedl do křesla starosty. Nyní již dva měsíce aktivně působíte ve funkci. Můžete se krátce ohlédnout zpět směrem 
k výsledkům voleb?

Výsledek mě mile překvapil, takto výrazný mandát jsem skutečně nečekal. Radost je o to větší, že jsem se po celou dobu volební kampaně snažil občanům říci, ať dají hlas silnému vítězi, protože věci lze prosazovat pouze s dostatečnou podporou, se silným mandátem. Volby ukončily dvanáct let dohadování v zastupitelstvu, které bylo prakticky štípnuté napůl. Prostřednictvím volebních výsledků vnímám evidentní snahu občanů tyto hádky ukončit, stmelit zastupitelstvo a vydat se dopředu, konstruktivním směrem. První řádné zasedání proběhlo v prosinci. Prakticky všechna usnesení byla prohlasována většinou (šestnácti hlasy a více), což považuji za veliký úspěch. A navíc vše proběhlo v klidné atmosféře – takže i v tomto směru jsem značně spokojen.

Jakým způsobem došlo k předání úřadu?

Zcela standardně, bez vyhrocených emocí. Agenda byla předána lépe, než jsem očekával – například šanony, které jsem tu před rokem odevzdal, jsem nyní přebíral zpátky, čili zorientovat se nebyl problém. (Před čtyřmi lety byla situace odlišná, to jsem nastupoval do úplně prázdné kanceláře, kde nebyl ani papír, tudíž orientace trvala delší dobu.) Nynější dva měsíce naprosto postačily 
k tomu, abychom s oběma pány místostarosty vkročili do děje a mohli se prakticky zapojit do řešení záležitostí města.

Do toho promluvil předvánoční čas a shon…

Ano, ale i zde jsme činili 
a na poslední chvíli se podařilo udělat pár změn. Tak třeba vánoční ozdobení Sokolovské ulice, která byla 
v roce 2014 zrekonstruována. Upravili jsme také ozvučení náměstí, protože občané si před dvěma lety stěžovali, že již v půlce náměstí nebylo slyšet. Pro rok 2015 připravujeme určité novinky 
a změny v adventu, tedy období, od kterého se na náměstí rozsvítí strom. Rádi bychom, aby se trhovci odchýlili od pouťové linky, cílem bude návrat k trhu řemeslnému.

Představíte-li si Čelákovice 
v roce 2015 a dále, jakým směrem by se město mělo rozvíjet? Máte ideální vizi?

Byl bych rád, kdyby si Čelákovice i nadále udržely pověst města, které je kousek od Prahy, poskytuje klidné bydlení v zeleni a zároveň nabízí vše, co člověk v jednadvacátém století potřebuje. Máme tady školky, školy, gymnázium, střední školu, veškeré lékařské služby, sociální péči, sportovní a zájmové kluby… To je obrovská konkurenční výhoda Čelákovic oproti ostatním městům, o kterou bych nerad přišel. Zároveň podporuji kontakt 
s ostatními městy, znovuotevření Čelákovic ke spolupráci. Vnímám totiž, že se za rok město znovu uzavřelo samo do sebe.

Provedl jste v tomto ohledu nějaké konkrétní kroky?

V závěru roku probíhaly schůzky se starosty okolních obcí. Například se starosty 
z Lysé nad Labem, Káraného, Mochova. Na začátek roku je naplánováno setkání s vedením Brandýsa, Toušeně atd. K těm konkrétním krokům – například s pány starosty 
z Lysé n. Labem a Káraného plánujeme výstavbu cyklistických stezek. Chtěli bychom propojit Lysou a Káraný. (Lysá získala pozemky umožňující natáhnout cyklostezku až ke sv. Václavu). Připravujeme projekt zahrnující rekonstrukci lávky přes Grado, kde velmi výrazně pomohou rybáři, za což jim náleží obrovský dík. To bude výrazný díl do skládačky, jejímž cílem je ono zmíněné propojení cyklostezek. Dále jednáme s panem starostou Mochova ohledně vybudování cyklostezky přímo kolem hlavní komunikace vedoucí z Mochova do Čelákovic, která je cyklisty velmi využívána a není pro ně zrovna bezpečná. Na spolupráci s ostatními obcemi se velice těším.

Pojďme zpět do Čelákovic, co chystáte v oblasti kulturní?

Kultura je neoddělitelnou 
a významnou součástí města. Abychom dokázali, že Čelákovice nejsou pouhou noclehárnou a že to tu opravdu žije, připravili jsme, kromě standardní podpory akcí našich spolků a zařízení, následující nabídku: Předně obnovujeme tradici městských plesů: Sedmého března přijede zahrát Felix Slováček se svým bandem klasickou taneční muziku. Předpokládáme, že Felix přiláká hodně lidí – v distribuci bude přibližně 400 lístků.
V druhé polovině června proběhne Setkání na náměstí. Jedná se o třetí festivalový ročník pro všechny věkové skupiny (včetně dětí), rozdělený na dopolední, odpolední a večerní program. Držíme pravidlo, že akce bude bezplatná a lidé, kteří přijdou, zde mohou strávit celý den. Novou tradicí se stane obnovení provozu letního kina na náměstí, konkrétně tři promítání za víkend (jednou 
v červenci a jednou v srpnu), kdy občané budou moci využít přibližně tři sta míst k sezení (plus prostor pro deky), opět bezplatně. 28. října, na den vzniku republiky, připadá Slavností večer při udělení výroční ceny. V listopadu nás čeká advent – zahájení 
a rozsvícení vánočního stromu – a v prosinci tradiční městský vánoční koncert. Mimochodem, čelákovický vánoční strom uspěl v soutěži nejkrásnějších vánočních stromů ve Středočeském kraji, kde se umístil na krásném třetím místě! Také musím poděkovat výtvarné dílně Labyrint a paní Mirce Šimonové, díky nimž se po roce na náměstí vrátil čelákovický betlém, nyní doplněný 
o postavy tří králů.

Bude pokračovat vydávání publikací v rámci edice Městského muzea?

Ano. Letos by měl vyjít Ježdíkův manuál, městská kniha z období třicetileté války. Tato kniha bude vydána v rámci edice Městského muzea Fontes musaei civitatis Celakovicensis. Během třicetileté války řada obcí zanikla úplně a Čelákovice rovněž neměly ke konci daleko – patřily mezi jedno z nejpostiženějších měst na území Království českého. Tehdejší primas Karel Ježdík však město před záhubou zachránil. Opakovaně uschoval všechny městské knihy 
a práva, a za nějakou dobu se do zdevastovaných Čelákovic vrátil, aby je doslova vystavěl z popela. Ježdíkův manuál, který primas vytvořil, autenticky popisuje tehdejší útrapy obyvatel – jak v noci vojáci bouchali na městské brány, zatímco ostatní ozbrojenci vtrhávali do obydlí přes zahrady za účelem nemilosrdného rabování… Jak čelákovickým lidem nezbylo než utéct za Labe, do lesů, odkud bezmocně přihlíželi planoucím ohňům a řádění Švédů… Bude to velmi zajímavé čtení. Dílo zpracovává přímo Městské muzeum. Ve stejné edici již vyšla Kronika města Čelákovic a Kronika Sedlčánek. Po vzoru Lázní Toušeň dále připravujeme publikaci věnovanou čestným občanům města.

Jakým směrem potečou investice?

Čeká nás stavba obchvatové komunikace v Prokopě. Zpracováváme studie ohledně výstavby nové mateřské školky, která rozšíří přijetí předškoláků o 56 míst. Pracujeme na dostavbě základní školy Kamenka – prioritou tohoto volebního období bude základní školství. Dílčí investice půjdou do vodovodů 
a kanalizací. Bude postavena nová autobusová zastávka 
v Jiřinské ulici, u starého hřbitova. Naplánovaná je rekonstrukce ulic Krátké
a Prokopa Holého. Dojde 
k opravě a zateplení školky 
v Rumunské ulici. Počítáme, že v rámci řadových příspěvků budou školy a školky investovat do zabezpečení svých vchodů. Sportovci 
a čelákovické spolky dostanou přidáno (každý o čtvrt milionu), což jistě uvítají. Tolik příklady.

A nový skatepark?

Nyní dáváme dohromady pracovní skupinu z budoucích uživatelů tohoto zařízení. Smyslem je vytvořit multižánrový projekt pro setkávání skejťáků, bruslařů i koloběžkářů. Chceme objet okolní města, zjistit, co kdo má, a vybrat to nejlepší. Teprve takové zadání půjde projektantům. Přejeme si, aby skejťáci vzali projekt za svůj, protože pak ho budou určitě využívat.

Co s nepořádkem ve městě?

Problém, na který mě občané často upozorňují, je čistota města. Zejména centrum. Objevuje se hodně stížností na papírky, nedopalky, špínu po psech… Tuto nespokojenost velice vnímám, 
a také proto jsem dal do rozpočtu návrh ve výši půl milionu korun na koupi sběrného vysavače. Jedná se o vysavač na kolečkách, podobný stroj, jaký používají městské služby v Praze. Vysavač se nemusí často vysýpat, obsahuje 240litrovou popelnici a uklízí veškerou nečistotu včetně psích exkrementů. Byl by obsluhován jednou osobou, především v oblasti centra, a to v sezóně od dubna do října.

Bude se měnit územní plán?

Ano, práce na novém územním plánu již započaly. Paní architekta Fikarová, vítězka Urbanistické soutěže 
z roku 2013, na něm usilovně pracuje. Předpokládáme, že hotov bude v roce 2018.

Vyjmenoval jste řadu plánů pro rok 2015. Z čeho konkrétně máte největší radost?

Osobně mne velice těší připravovaný Ježdíkův manuál, jehož vydání s napětím očekává veřejnost laická 
i odborná.

ANDREA PENCOVÁ