Oblouky byly nadzvednuty z pilířů pomocí speciálních pontonů a unikátní technologií vyvinutou firmou Česká lodní doprava – charter pak po vodě pomalu dopraveny na břeh. Tam už čekala předem připravená konstrukce. „Pomocí hydrauliky se oblouky přesunuly z vody na břeh a následně byly na břehu zlikvidovány,“ vysvětlila Zuzana Zieglerová z České lodní dopravy. Jeden mostní oblouk byl dlouhý 51 metrů a vážil 235 tun. Po konci celé operace na místě zůstal pouze nový železniční most.

V lednu na stejném místě provedli unikátní operaci, při níž starý most odstranili pomocí speciálního katamaránu.
Vlakům začal sloužit nový most přes Labe v Čelákovicích

Výměna mostu je součástí projektu rekonstrukce železniční trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Úpravami prochází železniční svršek a spodek, ale i přejezdy, další mosty, trakční vedení či sdělovací a zabezpečovací zařízení. Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 140 kilometrů za hodinu. Celkové investiční náklady akce činí 1,82 miliardy korun.