Týpí, stan se dřevěnou podsadou nebo skautský stejnokroj dokreslují výstavu 100 let českého skautingu. Při sobotní vernisáži ale nebyly medové košile, hnědé a žluté šátky k vidění jen na figuríně a fotografiích, oblékli je skauti a skautky z Čelákovic a okolí a bylo jich plné čelákovické městské muzeum.

Na počátku stoletého výročí českého skautingu bylo
v Čelákovicích dokonce zaregistrováno symbolických sto členů střediska.

Junák - Svaz skautů a skautek ČR včetně Střediska Čelákovice v roce 2011 slaví sto let od příchodu dobrodružství pro kluky a holky z Anglie v roce 1911. Přivezl ho zakladatel skautingu v Čechách Antonín Benjamín Svojsík. Dnes jich v České republice žije podle zásad čestnosti přes 45 tisíc.

Výstava v Městském muzeu v Čelákovicích je určena široké veřejnosti. „Má představit nejen historický skauting, ale má ukázat, že skauting stále žije, je to moderní organizace, která reaguje na potřeby moderní společnosti. Vychází z principů, které jsou stále platné, ale dokáží oslovit každou generaci,” uvádí výstavu spoluautorka Anna Radová, zástupkyně vedoucí skautek Čelákovice.

Vídají se čelákovičtí skauti s těmi nymburskými či poděbradskými? „Setkáváme se na větších akcích, jako je například Bambiriáda, nebo Skautská stezka, což je největší závod v republice, kde se skauti utkávají v různých dovednostech, koná se na počest Antonína Benjamína Svojsíka,” vysvětlil Jaroslav Rada, vedoucí Střediska Čelákovice.

Poukazuje také na zaměření místní organizace na předškoláky. „S dětmi předškolního věku jsme začali pracovat ještě dříve, než tento trend přišel v širším měřítku. Dnes máme v oddílech děti od čtyř let,” shodují se Radovi.

Výstava kromě tradičních zásad skautingu připomíná 
i současné proměny. Již zmíněná Skautská stezka prošla velkou proměnou v návaznosti s měnící se dobou. „Důraz se klade hlavně na spolupráci v týmu a komunikaci dětí mezi sebou. Táborové dovednosti zůstávají, dítě si musí umět poradit v dané situaci. Dnes mu ale neupíráme možnost využití například moderních komunikačních zdrojů,” komentují vývoj skautingu čelákovičtí vedoucí. Výstava potrvá do 8. ledna 2012.