„Tak ať se ti tu líbí", „Hodně štěstí" nebo „Všechno nejlepší". To byla nejčastější přání, která si vyslechli prvňáčci rožďalovické základní školy od svých starších spolužáků na školním hřišti. A krásné bylo, že od každého osobně.

Tento způsob zahájení školního roku zvolilo vedení školy podle ředitele Romana Kotláře úplně poprvé. „Tímto způsobem jsme se doteď vždy loučili s deváťáky. Každý jim osobně popřál do dalšího života všechno nejlepší. Ale přivítat takto prvňáčky jsme se letos rozhodli úplně poprvé," vysvětlil ředitel s tím, že se takto mezi žáky krásným způsobem vytvářejí příjemné vazby hned na začátku.

Škola nejen přivítala nové prvňáčky, ale také se může na začátku nového školního roku pyšnit novou střešní krytinou,  podle ředitele dodavatelská firma dokončí během září práce na atice 
a drobné práce na půdě. „To se trochu týká šesťáků, kteří budou mít přesunutou třídu do učebny fyziky a chemie na nezbytně nutnou dobu," vysvětlil Roman Kotlář. Tím ovšem úpravy školského zařízení ještě nekončí. Na hřišti se chystá úprava doskočiště na skok daleký 
a má být vybudován běžecký ovál. To by mělo být dokončeno do konce tohoto kalendářního roku.

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera v Rožďalovicích je celá nově zateplená, má vyměněná okna, novou střechu, topení je nově na zemní plyn, po budově je všude rozvedena počítačová síť a škola je pokryta WIFI signálem. Kapacita školy je 350 žáků, 1. září bylo zapsáno 176 žáků, což je podle ředitele dlouhodobý stav. „V mateřské škole máme 74 dětí, tam je kapacita plně využita. Ve školní družině je kapacita pro 60 dětí, ve školním klubu pro 150 dětí a školní jídelna má kapacitu tři sta strávníků."

Novinkou v tomto školním roce je, že dva žáci by měli nastoupit na individuální vzdělávání, což znamená, že se učí doma a rožďalovická škola je jejich kmenovou školou. Velkou výhodou je, že zřizovatel škole platí plný úvazek školního asistenta, což se osvědčilo už v minulém školním roce. „K tomu tady ještě máme asistenta pedagoga pro dva žáky, kteří mají zdravotní postižení a pro jednoho žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí," vysvětlil ředitel.

Škola se pustila v předchozím školním roce i do další novinky ve výuce matematiky, kdy využívá Hejného metodu. „Jedná se 
o to, že učitel by měl být 
v pozadí a není ten, kdo přináší informace, ale vede výuku tak, aby si žáci informace objevovali sami. Metoda má pozitivní vliv na žáky a rozvíjí jejich individualitu a respektuje jejich úroveň. Například gradované úlohy umožňují žákům, aby si mohli vybrat úroveň, na kterou se cítí. Zdatnější třeba první a druhou úroveň vůbec neřeší, protože je výsledek napadne hned," vysvětlil novou metodu Roman Kotlář s tím, že ji nejdříve vyzkouší v prvním a druhém ročníku a chtějí ji vyzkoušet i na druhém stupni v šesté třídě.