Voda nepoteče od 8 do 16 hodin. „Z důvodu výměny sekčních šoupat oznamujeme, že v lokalitách: v Poděbrady I., III. Žižkovo předměstí, část ulice Dr.Beneše od Studentské po náměstí TGM, část náměstí TGM od ulice Dr.Beneše po Pionýrů, dále Polabec, Kluk, Písková Lhota, Přední Lhota, Sokoleč, bude přerušená dodávka pitné vody,“ informují VaK.

Zároveň žádají všechny obyvatele uvedených lokalit, aby se na neděli předzásobili pitnou vodou. Náhradní kontejnery s pitnou vodou budou místním k dispozici. Mapa rozmístění kontejnerů je k dohledání na webových stránkách města Poděbrady a Vak Nymburk.