„V samotném závěru měsíce, pokud počasí dovolí, plánujeme zaplavení konstrukčního dílu do pozice lávky,“ uvedl Vítek. Přesné datum však zatím firma nechce sdělit a oznámí ho až těsně před samotnou akcí. Ten den se musí sejít několik faktorů včetně počasí.

Mostovka i oblouk jsou hotovy

Nejdelší část lávky, mostovka o délce 70 metrů a váze 400 tun, je k vidění na labském břehu v ulici Na Bělidlech. Pracovníci ji v těchto dnech zbavují ochranného bednění a místní tak mohou z druhého břehu postupně vidět finální podobu největší části lávky. „Mostovka i oblouk jsou kompletně zhotoveny, nainstalovány jsou i závěsy mezi obloukem a mostovkou,“ vysvětlil aktuální situaci Petr Vítek.

Sám oceňuje vizuální stránku této části lávky. „V části, kde je již bednění odstraněno, vyniká štíhlý tvar mostovky. Zanedlouho spatříme celý konstrukční díl bez doplňujících lešení v pozici podél toku,“ konstatoval stavební specialista.

Poté budou podle jeho slov následovat další dokončovací práce na mostovce a obloucích, jako například slavnostní osvětlení oblouků. Konstrukční díl tak bude připraven k transportu.

Prvním krokem bude naložení mostovky na loď. Ke konci měsíce se celý díl o hmotnosti téměř 400 tun příčně přesune do vybudovaného nakládacího doku, kde se přizvedne a následně uloží na přistavenou loď. A pak už se vyčká na Den D. Loď za pomoci dvou remorkérů vypluje na řeku a dopluje na místo lávky, kde bude otočena napříč přes Labe mezi vybudované betonové bloky.

„Na zmíněné základové bloky se osadí ocelové věže, pomocí nichž se konstrukce hydraulickým zařízením zvedne do požadované pozice. Následně se připojí dolní části oblouku, ty se aktivují a tím začne konstrukce přenášet zatížení stejně jako v definitivním stavu. Běžnými stavebními postupy se pak doplní břehové části mostovky,“ popsal finální fázi usazování odborník ze zhotovitelské firmy.

A co s místem, kde dosud hlavní část lávky stojí? Jak už bylo dříve oznámeno, to by mělo sloužit veřejnosti jako labská plovárna. „Zařízení staveniště Na Bělidlech se uvolní a bude připraveno k výstavbě plánované městské pláže,“ potvrdil Petr Vítek.