Zatímco nový nadjezd je ve fázi posledních dodělávek, bývalý železniční přejezd na Koutecké definitivně mizí.

Právě dlouhé a časté čekání u závor tohoto přejezdu bylo základním impulsem pro vznik projektu nadjezdu. Přejezd je nyní nadbytečný 
a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) si jeho zrušení dala jako hlavní podmínku pro odsouhlasení stavby nadjezdu. „Jako Poděbraďák vítám nový nadjezd a do jeho otevření jezdím přes vedlejší přejezd v Boučkově ulici. Jen když jedu okolo a koukám, jak tam blikají opuštěné závory
a kolem nich je těžká technika, přepadá mě trochu nostalgie. Přece jen jsem přes ten přejezd jezdil prakticky denně," říká Žižkovák Vladimír.

Před časem se ozvali lidé bydlící na Koutecké a v nejbližším okolí. Dokonce sepsali petici, v níž požadovali zachování přejezdu alespoň pro pěší. To by však vyžadovalo razantní změnu projektu a možné vrácení dotace, s čímž radnice pochopitelně nesouhlasila. Také by s tím musela být svolná SŽDC, která však o takové variantě nechtěla ani slyšet. Což potvrzuje důvodová zpráva vypracovaná na radnici. „Případné další jednání naráží na problém, že dlouhodobý záměr SŽDC je trvale snižovat počty úrovňových křížení se železnicí. Zejména zřízení případného přechodu jen pro pěší SŽDC odmítá z důvodu bezpečnosti provozu, a to hlavně na dvoukolejné trati s traťovou rychlostí 120 km za hodinu. Navíc dle informací drážního úřadu se zde v dlouhodobém horizontu uvažuje o zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h," vysvětluje důvodová zpráva.

A tak někdejší frekventovaný přejezd, na němž řada Poděbraďáků strávila nepříjemné hodiny čekání u závor, mizí v propadlišti dějin. Chodci začnou využívat buď podchod u nádraží, nebo chodník podél nového nadjezdu, který by měl být otevřen na konci září.