Ačkoliv se firma může proti rozhodnutí odvolat, což také učinila, výzva nemá odkladný účinek. Vedení zinkovny je však přesvědčeno, že právo je na její straně a výrobu přerušit ani omezit nehodlá. „Společnosti Colegium Reality (vlastník nemovitostí) a Automotive Painting Partners (APP) podaly odvolání proti Výzvě zjednání nápravy vydané stavebním úřadem v Mladé Boleslavi 19.3. 2018. Zjištění úřadu podle nás neodpovídají skutečnosti a jsou také v rozporu s nedávným rozsudkem Krajského soudu v Praze,“ uvedl v písemném vyjádření mluvčí APP Karel Samec.

Právě tím firma zdůvodňuje, proč výzvu k zastavení provozu neuposlechne. „Z výše uvedených důvodů proto nedojde ani k zastavení výroby. Prozatím vyčkáme, jak se stavební úřad v Mladé Boleslavi vypořádá s podaným odvoláním. Naše rozhodnutí i nadále pokračovat ve výrobě je též motivováno povinností dodržovat smluvní termíny dodávek a snahou zachovat všechna pracovní místa včetně zajištění výplaty mezd,“ konstatoval Samec.

Je zřejmé, že další krok bude opět na boleslavském stavebním úřadu, který musí v zákonné lhůtě rozhodnout o odvolání. Podle našich informací však stavební úřad zkoumá, zda doučený dokument od majitele a provozovatele zinkovny má vůbec formu odvolání a jde jej za něj úředně považovat.

Co je však jisté, je fakt, že podle boleslavského stavebního úřadu měla firma každopádně do pěti dnů provoz zastavit. Za den doručení považuje minulé úterý, kdy rozhodnutí předala firmě přes datovou schránku. „Zástupci stavebního úřadu v příštích dnech znovu provedou kontrolu přímo na místě ve firmě a pokud zjistí nerespektování výzvy, budou podnikat další příslušné kroky,“ řekla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková. Zmíněné „příslušné kroky“ by podle našich informací měly znamenat v první fázi uložení pokuty. Mluvčí magistrátu také uvedla, že na vyjádření k údajnému odvolání ze strany firmy má stavební úřad podle zákona 30 dnů.

Vedení nymburské radnice podle slov starosty Pavla Fojtíka s podobnou reakcí zinkovny počítalo. „Nechali jsme si udělat právní rozbor a toto je jedna z variant reakcí, které jsme očekávali. Podle našeho názoru si tak firma velmi ztěžuje vlastní pozici v dalším řízení. Odvolání samozřejmě může podat, ale do doby, než bude vyřešeno, měla výrobu zastavit,“ je přesvědčen starosta.

Jaké chce radnice podniknout další kroky? „Jsme na tuto situaci připraveni a budeme konat. Zatím konkrétní kroky zveřejňovat z taktických důvodů nebudeme. Firma samozřejmě bedlivě sleduje naše reakce a my ji nechceme umožnit, aby měla v tomto smyslu jakoukoliv výhodu,“ vysvětlil Fojtík.

Nymburský deník v úterý dopoledne sledoval situaci přímo na místě. Na dvoře byl vidět čilý ruch, do firmy zajížděla auta a přicházeli pracovníci. Podle zaměstnance ostrahy firma provoz utlumuje. „Výroba se brzdí, vyrábí se méně,“ řekl muž střežící vstup do objektu. Jakékoliv další informace však odmítl poskytnout. Mluvčí firmy jeho slova popřel. „Výroba v Nymburce jede ve standardním režimu,“ odpověděl na přímý dotaz Samec. Jeden ze zaměstnanců pivovaru, který sídlí přes ulici, potvrdil, že žádné zmírnění provozu kolem firmy APP nezaznamenal. „Pořád vidím, jak na dvůr vjíždí kamiony,“ uvedl muž z pivovaru.

Proč APP odmítá zastavit výrobu?
Vyjádření mluvčího: firma zdůvodňuje rozhodnutí nezastavit výrobu především předchozími rozhodnutími soudu. „Zjištění úřadu jsou v rozporu s nedávným rozsudkem Krajského soudu v Praze. Ten zcela zamítl žalobu města Nymburk týkající se povinnosti pro APP zdržet se užívání příslušné stavby. V odůvodnění rozsudku se mj. konstatuje: „Platná kolaudace podpořená pasportem stavby opravňuje žalovanou (pozn.: APP) provozovat ve svém areálu lakovnu.“ Jsme přesvědčeni, že námi předložené podklady nebyly posouzeny správně,“ píše ve vyjádření firmy její mluvčí.