Řada místních v čele se spolkem Permanent dlouhodobě viní firmu ze zápachu ve městě. Podle aktuálního rozhodnutí neoprávněně užívá budovy, ve kterých běží výroba. Zrušil tak rozsudek Krajského soudu v Praze, který připustil Integrované povolení jako povolení k výrobě. Brněnský soud však má opačný názor a věc se tak zřejmě vrátí před krajský soud.

Faktem, že firma APP nemá potřebné dokumenty opravňující ji k výrobě v Nymburce, argumentuje právník města Bohuslav Sedlatý od začátku řízení, které se táhlo dva roky. „Integrované povolení není dokumentem, který by výrobu umožňoval, to tvrdíme od začátku a předchozí soudy tento fakt nevyhodnotily dobře,“ řekl Deníku Bohuslav Sedlatý. Právě on ve sporu zastupuje město, které žalobu na firmu ze Zálabí podalo.

Dodatečné stavební povolení

Prakticky to znamená, že firma nyní nemá potřebné dokumenty k řádnému provozu. Před časem však bylo zahájeno správní řízení na stavebním úřadě v Mladé Boleslavi, které by potřebné dokumenty včetně dodatečného stavebního povolení mohlo firmě přinést. To ale bylo zhruba před třemi týdny zastaveno. „Žádost o dodatečném povolení stavby neobsahuje požadované náležitosti, bez kterých nelze v řízení dále pokračovat. Při ohledání na místě stavby 10. ledna 2020 úřad shledal rozdíly v předložené dokumentaci v porovnání se skutečným stavem. Z uvedeného důvodu byl rovněž vyjádřen nesouhlas dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví. Stavebník byl proto vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků,“ píše se v rozhodnutí boleslavského úřadu.

Zjišťovali jsme, zda firma APP uposlechne rozhodnutí Nejvyššího soudu a výrobu zastaví. Její mluvčí Karel Samec však pouze vzkázal, že vedení firmy nechce nic komentovat. „Až do ukončení všech správních řízení se firma nebude k ničemu vyjadřovat,“ uvedl Samec.

V praxi se dá těžko očekávat, že firma okamžitě výrobu zastaví. Vystavuje se tím však dalším možným sankcím. Jak potvrdil právník Bohuslav Sedlatý, je pravděpodobné, že firma se bude snažit obnovit správní řízení u boleslavského stavebního úřadu a dodatečná povolení získat.

Stavem věcí kolem bývalého Azosu se šest let zabývá spolek Permanent. Jeho předseda David Šitavanc rozhodnutí Nejvyššího soudu kvituje. „Je to potvrzení toho, co my říkáme od začátku a také to máme písemně doloženo. Troufnu si tvrdit, že k takovému rozhodnutí přispěl zásadně svou dlouhodobou prací a výpověďmi u soudu i spolek,“ uvedl David Šitavanc.