„Zachováváme tu tradici, kdy objíždíme osadníky a necháváme jim zahrát písničku. Hospodář nebo hospodářka nás za to pohostí posvícenskými koláčky,“ řekl předseda osadního výboru v Byšičkách Josef Koštíř. Staročeské slavnosti se tu podle něho drží od roku 1888 po výstavbě kapličky na kruhové návsi. Včera poprvé se tu prodávaly i dvě pohlednice Byšiček, vydané k výročí založení. Osadníky navštívil a pozdravil i sám zakladatel, hrabě F. A. Špork.