Že i představitelé kraje tomuto záměru fandí, potvrzuje memorandum o spolupráci, schválené středočeskými zastupiteli. Ti mu při hlasování dali přesvědčivou podporu. Pro jich zvedlo ruce 46 a dva se zdrželi hlasování; proti se nevyslovil nikdo.

Záměr přesunout výzkumné a vývojové aktivity právě do oblasti někdejšího vojenského prostoru u Milovic, v minulosti známého především pobytem sovětské armády, si pochvaluje hejtmanka Jaroslava pokorná Jermanová (ANO).

„Společnost přináší technologie s vysokou přidanou hodnotou. Tímto způsobem by mělo dojít k rozvoji zaostalé oblasti bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá,“ připomněla. Jedním dechem zdůraznila, že navíc jde o osvědčeného partnera, který již ve středních Čechách zaměstnává přes 2200 lidí.

V chystaném polygonu by měly najít uplatnění desítky dalších – od inženýrů a techniků pro úpravu vozidel přes testovací řidiče až po pracovníky zajišťující správu a údržbu areálu. Zdeněk Milata (KSČM) nicméně během jednání zastupitelů připomněl, že několik desítek pracovních míst mu připadá málo na to, aby byl areál letiště s plochou přes 240 hektarů dostatečně využit.

„Připomínky padnou na úrodnou půdu, pokud dojde k realizaci,“ reagoval radní Robert Bezděk (ANO), který je s firmou v kontaktu; tématem budoucnosti prostoru Milovice-Mladá se zabývá dlouhodobě.

Text memoranda o spolupráci počítá s tím, že bude uzavřena nájemní smlouva na 15 let. Kraj, který je vlastníkem pozemků (jež v minulosti dostal od státu a nyní se řeší komplikace kolem nepovedeného dlouhodobého pronájmu v roku 2010 vedoucího k soudním sporům mezi hejtmanstvím a společností Mladá RP), se v memorandu také hlásí k tomu, že bude v této oblasti investovat. Zavazuje se opravit komunikace, vybudovat přípojky a zkulturnit okolí, upozornil při jednání zastupitelů Michael Pánek (ODS), jemuž vadí, že není vyčíslen odhad nákladů.

A co by měla zaplatit firma? „Bude se jednat o investice zejména do oprav stávajících ploch a položení nových vnějších asfaltových povrchů, postavení oplocení, vybudování zázemí pro testování a investice do testovací techniky,“ konstatovala hejtmanka Jermanová.

Skupina Valeo se zabývá především uplatněním senzorů v automobilech s jejich integrací do systémů řízení a vývojem asistenčních systémů pro parkování. Na bývalém letišti Boží Dar už laboratoře i testovací polygon má. Tato pracoviště jsou však vhodná pouze pro některé typy testů. Chystaný záměr, který počítá i s úzkou spoluprací s tuzemskými technickými univerzitami, by možnosti výzkumu a testování výrazně rozšířil.