Letos se začíná psát nová kapitola „Zelené stezky aneb Greenway Mrlina". Sdružení Labská stezka uskutečňuje myšlenku Zelené stezky: aby se po hrázích Mrliny dalo opět chodit. A už je to možné.

V polovině května převzali zástupci Labské stezky od firmy VARI Libice nad Cidlinou mulčovač a bubnovou sekačku, aby je vyzkoušeli na hrázích Mrliny.

„Zatím šlo o zkoušku. Jestliže se nám podaří získat prostředky na průběžné sekání, budeme během léta sekat hráze pravidelně, aby byly přístupné a průchodné až do podzimního Zamykání Mrliny. Netušil jsem, co všechno jsou bubnová sekačka a mulčovač schopny zvládnout," vysvětlil Jan Ritter 
z Labské stezky.

Po dvou týdnech prací brigádníků občanského sdružení Labská stezka je celý úsek 
z Nymburka od soutoku Mrliny a Labe u elektrárny do Křince k železničnímu mostu proklestěný a průchodný. Trasa ale podle Rittera není definitivní, má alternativy. 
V neděli iniciovala Labská stezka první pochod z Nymburka do Křince.

Myšlenku obnovy vytvoření bezpečné stezky pro pěší 
a cyklisty mezi Nymburkem 
a Jičínem s odbočkou na pramen Mrliny propaguje Labská stezka o.s. dlouhodobě.

„Koruna hrází byla před desítkami let celoročně průchodná, o trávu a seno ze svahů koryta řeky se lidé prali. Dnes už je všeobecný zájem 
o trávu nebo seno zcela výjimečný," říká Jan Ritter, který narazil na více než 20 let staré skici svého otce stavitele Jaroslava Rittera, na nichž je vize stezky po hrázích včetně způsobu řešení podchodů pod železničními a silničními mosty.

Od roku 2009 sdružení pořádá na Mrlině akce pro vodáky, cyklisty, pěší turisty. V zimě tu proběhly mapovací pochody, akce na běžkách i s doprovodem „Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského" na koních. Obce na Mrlině i Rada města Nymburka již v roce 2009 vyjádřily souhlas 
s tímto záměrem.