Podle Ivy Svobodové, koordinátorky projektu, v rámci nějž se návštěva starostů měst a obcí Maglaji, Jezero, Livno a Laktaši v Kněžicích uskutečnila, byla pro bosenské starosty velmi zajímavá.

„Projekt ESO Kněžice úspěšně řeší problémy, se kterými se často potýkají obce v Bosně a Hercegovině. Díky možnosti využívání bioodpadu z jímek není potřeba stavět v obci Kněžice kanalizaci, která zvlášť v malých bosenských městech není moc obvyklá. Bez možnosti čerpat evropské dotace představuje její postavení obrovskou zátěž pro rozpočet,“ uvedla Svobodová.

Také centrální vytápění není v bosenských městech standardem a nedokonalé spalování uhlí či jiného méně kvalitního paliva v domácnostech znatelně znečišťuje ovzduší v obcích. Kněžice svým řešením "ušetří" 11 tisíc tun CO2 za rok, které by byly výsledkem výroby podobného množství energie při použití uhlí. „Zajímavé bylo slyšet i finančním řešení kněžického projektu, který je schopen splácet úvěr z výtěžku prodeje energie a tepla,“ doplnila Svobodová.

Kromě bioplynové stanice si starostové prohlédli i peletizační linku. Bosna a Hercegovina je z 50% pokryta lesy a tak předávání zkušenosti s efektivním využitím dřevní štěpky je zásadní pro další ekonomický růst těchto měst.

Projekt návštěvy bosenských starostů je zaměřen nejen na předávání zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje, ale také zkušeností v oblasti dobré správy. „Proto jsme probrali také dobrou praxi Kněžic v oblasti informováni veřejnosti. „Například před začátkem projektu v Kněžicích obec vyškolila osobu, která informovala občany na osobních návštěvách od domu k domu a zorganizovala i exkurzi podobné ho zařízení v jiném městě,“ řekla Svobodová.
Bosenské starosty inspirovalo, že malá velikost obce může být při rozvojových projektech velkou výhodou. Líbilo se jim také multifunkční využití domu pro seniory jako místa pro setkání občanů.