V kostele v Hrubém Jeseníku se v sobotu večer konala velikonoční bohoslužba. Obřady vykonal Páter Jan Fatka, ředitel karmelitánského nakladateství. Při těchto obřadech byly čteny texty z bible ze Starého zákona, světil se oheň, Pátek Jan Fatka požehnal velikonoční svíci - paškálu, který byl zapálen na hřbitově před kostelem. Desítky návštěvníků mohly slyšet chvalozpěv a byli také přítomni svěcení křestní vody. Liturgii doprovodil pěvecký sbor z Opočnice.