Silnice v kopci od labského nábřeží k Husově ulici, tedy přípojce od Nymburka, bude po většinu oprav průjezdná jedním pruhem. Dopravu ovšem údajně nebude řídit semafor, ale řidiči budou muset dbát maximální opatrnosti a tolerance, aby nedocházelo k zablokování průjezdu.

Nejkritičtější doba přijde poslední srpnový týden, od čtvrtka 25. do středy 31. srpna, kdy má uzavírka ulice kompletní. To kvůli pokládce nového asfaltobetonu. Pro motoristy tak nebude přístupné ani parkoviště u sportovního areálu.

Rodina Byalykových v jednopokojovém bytě v Šafaříkově mlýně v Nymburce.
Ukrajinská rodina se vydala z Nymburka za oceán. Manžel zvyklý na Česko smutnil

Součástí rekonstrukce bude nejen nový povrch silnice, ale proměna všech vjezdů k domům, nové chodníky a osvětlení. Stávající asfaltobetonový povrch komunikace bude odfrézován a nahrazen novým, podél komunikace budou umístěny betonové obrubníky. Nové budou i vjezdy do nemovitostí, a to ze zámkové dlažby; ze stejného materiálu budou i chodníky po obou stranách. Dále je součástí zakázky výměna pěti lamp včetně nových kabelových rozvodů.