Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Po mši se všichni vydají na společnou cestu na akropoli slavníkovského hradiska. Na programu bude společná modlitba a požehnání relikvií sv. Vojtěcha.

Tradice svatovojtěšských poutí sahá v Libici nad Cidlinou do daleké minulosti. Během uplynulých desetiletí prošla tato dříve církevní, dnes do značné míry, světská slavnost mnoha proměnami.

Jak už její název napovídá, je spojena s úctou k jednomu z českých patronů, druhému českému biskupovi sv. Vojtěchovi, pocházejícímu z rodu Slavníkovců.

Podle starých legend se tento muž měl v Libici narodit kolem roku. Žádný přímý důkaz o tom ale nemáme. V každém případě zde prožil dětství, potom odešel studovat na prestižní církevní školu do Magdeburku.

Mučednická smrt

Krátce po návratu byl jmenován pražským biskupem. Ovšem v polopohanských Čechách to neměl vůbec lehké. Odešel ze země a pobýval nějaký čas v římském benediktinském klášteře. Na příkaz papeže se vrátil a založil v Praze - Břevnově první benediktinský klášter.

Ale v nepříliš přátelském prostředí dlouho nevydržel, raději se proto vydal šířit křesťanství mezi pohanské Prusy, tedy do dnešního severního Polska. Tady 23. dubna 997 našel mučednickou smrt.

Jeho velký přítel a ctitel polský panovník Boleslav Chrabrý dal jeho ostatky pochovat ve svém sídelním městě Hnězdně a u jeho hrobu došlo k založení arcibiskupství. Vojtěch se dočkal svatořečení a jeho ostatky se díky vítěznému tažení českého knížete Břetislava do Polska dostaly do chrámu sv. Víta v Praze.

Po Čechách se k jednomu ze zemských patronů začala šířit oddanost a úcta, stavěly se kostely nebo kaple. Na jeho paměť se v Libici začaly pořádat slavné poutě, na které každoročně přicházeli, vlastně putovali lidé i z dalekého okolí.

Začal převládat světský význam

Druhým významným místem svatovojtěšského kultu v nymburském regionu je Přerov nad Labem, kde najdeme kostel sv. Vojtěcha. Původně rodové území rodu Slavníkovců daroval biskup Vojtěch břevnovskému klášteru při jeho založení.

Dnes se tady také nachází kostel sv. Vojtěcha. Několik zpráv o prvních libických poutích se dochovalo z 19. století a jedna z fotografií ze začátku 20. století dokládá, že libická náves byla zaplněna mnoha lidmi mířícími ke světcovu kostelu.

Účastníci poutí nezapomínali ani na své blízké, kteří se nemohli těchto slavností účastnit. Kupovali svaté obrázky, ale i jiné památeční předměty převážně s církevní tématikou. Postupně se však začal vytrácet náboženský význam poutí a začal převládat ten světský s mnoha zábavami.

Na místech, kde tyto veselice probíhaly, se často vyskytovaly i různé kartářky či planetářky a postupem času přibývali kejklíři, hudebníci či varietní umělci. Dětem a mládeži byly určeny mnohé atrakce, zejména kolotoče, houpačky a střelnice.

Perníkáři se svými srdci „z lásky“ nebo prstýnky pro štěstí, vydělávali slušné jmění na zamilovaných mladících, kteří je často kupovali svým vyvoleným bez ohledu na jejich cenu. Při poutích docházelo k tradičnímu setkávání rodin, nosily se nejlepší šaty a hospodyně pekly pouťové koláče.

Dnes však česká společnost ve velké míře opustila křesťanství, takže světský ráz poutí naprosto dominuje. Prostornou libickou náves každoročně zaplní atrakce všeho druhu a do Husovy ulice pak míří stánkaři se svým zbožím.

Připomeňte si s námi minulé ročníky

Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou v roce 2017

Fotogalerie: Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou

V roce 2015

Fotogalerie: Libická pouť

V roce 2014

Fotogalerie: Pouť v Libici nad Cidlinou.

V roce 2013

Fotogalerie: Tradiční Svatovojtěšská pouť v Libici

V roce 2012

Fotogalerie: Tradiční libickou pouť si užily tisíce lidí světskými radovánkami i duchovním odkazem

V roce 2010

Fotogalerie: Libická pouť přilákala do malé vesnice o víkendu tisíce lidí

V roce 2009

Fotogalerie: V Libici se konala tradiční pouť

V roce 2008

Fotogalerie: V Libici nad Cidlinou se o víkendu konala tradiční pouť.