Kvůli tomuto úmyslu se na podnět některých občanů sešlo na svém mimořádném zasedání opočnické zastupitelstvo.

„Taková bioplynová stanice je velmi nebezpečná, dokonce výbušná. Navíc se z ní uvolňují jedovaté plyny. Podle zákona je takové zařízení velký znečišťovatel ovzduší a nesmí být vedle jakéhokoli obydlí,“ konstatoval jeden z aktivistů proti elektrárně Břetislav Poláček.

„Přes dobrou propagaci projektu a nabídku zajímavého příspěvku do finančního rozpočtu obce zastupitelé tento záměr jednomyslně odmítli,“ uvedl opočnický starosta Jaroslav Černý s tím, že nepomohl ani návrh na dodávání levnějšího tepla pro 40 až 60 rodinných domků v blízkosti zamýšlené stavby. Elektrárna měla podle slibu investorů spalovat pouze kukuřičnou hmotu, ale v názorech převládly obavy ze zápachu, hluku a možné havárie.
Občané neprojevili ani zájem podívat se na náklady firmy na srovnatelné zařízení jinde v České republice. „Na zasedání obecních zastupitelů se dostavilo zhruba sedmdesát občanů a jejich nesouhlas byl tak spontánní, že se nenašel jediný hlas pro výstavbu elektrárny. Zastupitelé pak měli snadné rozhodování,“ dodal Jaroslav Černý.

MILAN ČEJKA, MILENA JÍNOVÁ