Velká akce, která zahrnuje přesun památkově chráněné chalupy s podsíní z Oskořínka, dvou stodol, kapličky a kovárny, vypukne v půlce března," potvrdil ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Byla již vybraná stavební firma a předání staveniště je otázkou dní. Návštěvníci se však nemusejí obávat, že po dobu stavebních prací, plánovaných do září, bude ve skanzenu omezený provoz. Stavět se bude v dolní části skanzenu, což je mimo hlavní areál. Dojde jen k drobným úpravám, aby návštěvníci nepřišli k úrazu. Za to budou moci sledovat, jak záchrana zmíněných objektů probíhá.

Jak se hledají vhodné objekty lidové architektury pro záchranu? „Náš skanzen má jednu velkou specialitu. Jsou do něj převáženy objekty zejména z okresu Nymburk. Máme výhodu v tom, že náš okres je dobře zdokumentovaný, můžeme sledovat vývoj jednotlivých památek a vytipovat ty, které jsou vhodné pro záchranu," vysvětlil ředitel Jan Vinduška.

Přestěhování historicky cenných staveb lidové architektury není vždy jednoduchá záležitost. Závisí na charakteru stavby a kvalitě existující dokumentace. „Třeba v případě kapličky to nebude složité. Existují fotografie, víme, jak takové kapličky vypadaly, takže projektant může poměrně snadno vyprojektovat novou kapličku. Ta se pak jednoduše postaví na jiném místě," řekl Vinduška.

U památkově chráněné chalupy s podsíní je to už složitější. Tu je třeba rozebrat kus po kuse, převézt a znovu sestavit. V podstatě jde o jakousi skládačku. Světnice, která je dřevěná, se přesune poměrně snadno, náročnější bude přestěhovat zbytek chalupy, který je z nepálených cihel. Ale 
i s tím si odborníci dokáží poradit.

Přerovský skanzen je už připravený na novou sezonu. Jarní program začne letos po pětadvacáté tradiční výstavou Jaro na vsi, která vypukne 14. března a potrvá do 19. dubna. Na každý víkend je pak připravený doprovodný program. Jarní výstava je vlastně procházkou časem – od masopustu přes Velikonoce až po letnice. Podrobnosti jsou uvedené na webu Polabského muzea. Takže vzhůru do Přerova!

IVANA ŠMEJDOVÁ