Ve čtvrtek 13. září 2012 byl život ve městě na nymburském gymnáziu obohacen výjimečnou kulturní a vzdělávací akcí s názvem Šumné stopy Bedřicha Feuersteina, jejíž obsahem byla přednáška historičky umění a japanoložky Heleny Čapkové a projekce dokumentu České televize z cyklu Šumné stopy za účasti tvůrců, a to režiséra Radovana Lipuse a architekta Davida Vávry.

Ústředním tématem byl život a dílo Bedřicha Feuersteina, architekta pocházejícího 
z nedaleké Loučeně, významného představitele meziválečné tvorby, jenž svůj výtvarný a architektonický projev vtiskl do řady staveb, architektonických a scénografických návrhů i ostatních malířských a grafických prací.

Práce tohoto absolventa nymburského gymnázia dalekosáhle přesahuje hranice republiky a Nymburk se pyšní jednou ze dvou realizovaných staveb na našem území, puristickým krematoriem.

Na přednášku a projekci navazovala veřejná diskuze 
s přítomnými váženými hosty, která se týkala také širšího obsahu jejich práce, tedy vědeckého výzkumu i dokumentární a architektonické tvorby.

Pro Lipuse a Vávru to byl také částečně návrat na místo činu – vzniku filmového dokumentu Šumný Nymburk.

Části programu byly prokládány svěžími kusy různých autorů klasické hudby v podání violoncellistů Jiřího Čmugra a Veroniky Žampové za klavírního doprovodu Magdaleny Zikmundové.
Pro občerstvení bylo podáváno mj. několik výrazných druhů japonského čaje.

Japonsko bylo Feuersteinovou osudovou láskou. Tento pestrý program zaujal naplněný sál na celé tři hodiny.

Komponovaný večer se konal v aule nymburského gymnázia, původně školní kapli. Nejen událost v tomto architektonicky zajímavém klenutém prostoru, ale i přístup vstupní halou, schodištěm 
a chodbami školy se stal pro návštěvníky zážitkem. Někteří byli totiž v této významné budově poprvé nebo po mnoha letech.

Tato událost byla dalším 
z počinů Jana Červinky a Jana Chrtka, zakladatelů galerie J2. Vedle protagonistů jejich akcí proto patří veliké díky též jim.

Autor: Jan Ritter ml.