Podle místostarosty Zdeňka Vocáska je také velmi nutné a důležité myslet na stav městského majetku 
v podobě zázemí. „Toto řešení umožní zachování 
a potřebnou rekonstrukci sportovišť. Bazén je jednou z priorit, kde jsou dva silné plavecké oddíly, které se intenzivně věnují mládeži a je nutné vytvořit kvalitní zázemí pro jejich činnost, a také veřejnost. Pochopitelně ale pracujeme na celkové koncepci, která je však finančně velmi náročná," vysvětlil Vocásek.

V současné době jedná město s investorem, který by měl zájem vybudovat nový komplex. Šlo by o bazén, rekonstrukci zimního stadionu a vybudování komerčních ploch. Tato jednání jsou v samém začátku.

Další variantou, která je stále ve hře, je samotná rekonstrukce stávajícího bazénu a jeho rozšíření do prostor bývalé tržnice. „Ani v tomto případě se však neobejdeme bez finanční pomoci, kde velmi intenzivně hledáme dotační programy. V roce 2013 by dle posledních informací mělo dojít k přípravě výzvy," upřesnil místostarosta.

V samotných prostorách tržnice je už jen poslední nájemce s textilem, kde po jeho odchodu bude tržnice zrušena a dojde k vyklizení plechových krámků. „Spousta trhovců přešla do vlastních provozoven, a to zakoupením objektů od fyzických osob, kde určitý sortiment je možné zakoupit. Jistou náhradou jsou taktéž čtvrteční Farmářské trhy," dodal Vocásek.