Od soboty je pro veřejnost, ale také pro plavecké školy a sportovní oddíly, uzavřen plavecký bazén naproti policejnímu ředitelství. Rozhodla o tom kontrola středočeských hygieniků, následovaná kontrolou ze stavebního úřadu a prověřením statiků. Ti zjistili vážné závady zejména na podhledech, které jsou na některých místech u stropu pronesené, a teoreticky by mohlo dojít k jejich pádu. Je jasné, co by to mohlo znamenat, kdyby k takové události došlo v době, kdy bude v bazénu například plavecká škola.

Stavební úřad proto vydal výzvu k ukončení provozu bazénu a zjednání nápravy do konce srpna. „Myslíme si, že při částečných úpravách mohl bazén sloužit do alespoň do konce školního roku. Jestliže se však město nemá chovat jako bývalý Azos, nezbývá nic jiného, než uposlechnout výzvy k ukončení provozu bazénu,“ řekl starosta Pavel Fojtík. Bazén tak bude uzavřen od soboty 19. května.

Je možné, že další plavci do něj vkročí až v příštím desetiletí. Radnice totiž neplánuje utrácet peníze za úpravu podhledů a celkovou studii stavu budovy, která by ji po prázdninách umožnila otevřít. Naopak chce urychlit přípravy na demolici bazénu a přípravy stavebních prací na stavbu nového. „S celou situací seznámíme zastupitele na jednání 21. června. My budeme navrhovat urychlení příprav na rekonstrukci bazénu. V tuto chvíli nám chybí poslední dokument k tomu, aby stavební úřad mohl vydat stavební povolení,“ řekl Fojtík.

Podle jeho slov by v případě ideálního scénáře v září mohla začít soutěž na dodavatele stavby. Vzhledem k velké částce zakázky jsou termíny soutěže delší, nicméně v zimě by mohl být znám zhotovitel stavby a na jaře by se mohlo začít s demoličními pracemi. „Stavební práce by mohly trvat rok a půl, možná dva roky,“ doplnil starosta. Při laickém propočtu je tedy reálné, že do nového areálu by první plavci mohli vstoupit na rozmezí let 2020 a 2021.

Radnice však přišla také s korekcí původních plánů. Podle předběžných architektonických návrhů by se částka za nový bazén vyšplhala o desítky milionů výše, než je původně deklarovaných zhruba 160 milionů korun. Je tak pravděpodobné, že součástí nového bazénu nebude dětský svět. „Náklady na výstavbu bazénu musí být reálné, aby je město bylo schopné z chystaného úvěru pokrýt,“ vysvětlil uskromnění projektu starosta.

Současné uzavření bazénu dělá vrásky především dětem ze škol, které se do konce školního roku účastní plavecké školy. Její provozovatel František Tvrz je z rozhodnutí zklamaný. „Je to pro nás obrovská komplikace. Máme nasmlouvány děti ze škol po celém okrese. Jednáme s vedením Sportovního centra na Tyršáku. Tam jsou ovšem také jiné ceny za pronájem, takže to způsobí i velké finanční problémy,“ řekl Tvrz. Náhradní termíny ve Sportcentru si budou muset také dohodnout oba nymburské plavecké oddíly, které v bazénu trénovaly.

Projekt rekonstrukce stávajícího bazénu se připravuje už řadu let. Původně se hovořilo také o možné výstavbě nového bazénu „na zelené louce“, konkrétně na současném parkovišti za zimním stadionem. Vzhledem k finanční náročnosti se však zastupitelé shodili na opravě stávajícího bazénu u policejního ředitelství. I v tomto případě však podle aktuálních informací půjde o stavbu nového bazénu. Současná budova bude zdemolována a zůstanou pouze základy. Na nich pak vyroste nová budova s bazénem a wellnes centrem. Radnice v tuto chvíli nechce o výsledné částce hovořit. Stavbu chce financovat z úvěru pro město.

Fakta o bazénu
- stávající bazén bude od soboty 19. května uzavřen
- radnice se nechystá financovat dílčí opravy podhledů, které jsou aktuálně největším problémem
- vedení města chce urychlit přípravy na stavební práce na novém bazénu
- k vydání stavebního povolení údajně chybí jediný dokument od Povodí Labe
- demoliční práce by mohly začít příští rok na jaře
- v případě ideálního scénáře bude nový bazén hotový na přelomu let 2020 a 2021