Uprostřed řeky kotvily dvě lodě. Na jedné z nich byl bagr, který z kontejneru upoutaného mezi loděmi nabíral a spouštěl na dno obrovské kameny a suť. Pravděpodobně se jednalo o údržbu labského dna. Oficiální vyjádření Povodí Labe se nám včera získat nepodařilo. Každopádně na mostě se i přes nepříznivé počasí scházely hloučky zvědavců, které počínání na řece ostražitě sledovaly.