Zinkovna APP, dřívější Azos, proti jejímuž působení v Nymburce bojují místní už přes 4 roky, v tuto chvíli vyrábí legálně a žádné nařízení neporušuje. To je překvapivý výsledek kontroly ze stavebního úřadu v Mladé Boleslavi, který před dvěma měsíci nařídil firmě ukončit provoz do pěti dnů. Důvodem byl fakt, že firma vyrábí v prostorách, které podle názoru stavebního úřadu nemají řádné kolaudační povolení. Firma však podle úřadu v dotčených halách už nevyrábí a zbytku provozu se nařízení netýká. „Kontrola na místě neshledala žádné pochybení,“ potvrdila mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Podle informací Nymburského deníku proběhla kontrola přímo ve firmě minulý čtvrtek 24. května. „V prostorách, které neměly řádné kolaudační povolení, byl provoz zastaven. Firma si zajistila dovoz dílů, které se zde vyráběly, z jiných výroben. V tuto chvíli žádá o udělení dodatečného stavebního povolení na tyto prostory. Zda jej získá, nelze v tuto chvíli předjímat,“ řekla Charousková.

Výroby v dalších halách se březnová výzva boleslavského stavebního úřadu údajně netýkala, a proto může jet dále v běžném provozu. „Závěr kontroly z minulého týdne je takový, že ze strany firmy APP nedošlo k žádnému pochybení. Kontroly budou pokračovat minimálně jednou týdně, zda nedochází ke změně situace,“ doplnila mluvčí magistrátu.

Informace nepříjemně překvapila starostu Pavla Fojtíka. „My si vyžádáme protokol ze zmiňované kontroly a celou věc předáme právníkům, se kterými domluvíme další postup. Ten budeme také konzultovat s hnutím Permanent, který je účastníkem řízení. Každopádně je to pro nás nemilé překvapení,“ řekl Fojtík.

Přitom v březnu se z výzvy boleslavského stavebního úřadu místní radovali. Ten vyzval firmu k ukončení provozu, jelikož jeho část neměla potřebné kolaudační povolení. Firma se však vzápětí proti výzvě odvolala a výrobu nezastavila. Boleslavský úřad požádal o konzultaci Středočeský kraj, zda může dále své rozhodnutí vymáhat. Ten postup potvrdil a všeobecně se očekávalo, že při následné kontrole dojde k uložení pokuty firmě APP a její konec působení v Nymburce bude na dosah. Současná situace však ničemu takovému nenasvědčuje a pro většinu místních bude aktuální rozhodnutí obrovským zklamáním.

Poslední vývoj kauzy Azos 
– stavební úřad v Mladé Boleslavi vydal 19. března Výzvu zjednání nápravy, v níž požaduje ukončení výroby do pěti dnů – podle stavebního úřadu firma využívala některé výrobní objekty bez řádného povolení a porušovala tak zákon – firma rozhodnutí neuposlechla a vyrábí dál. Proti výzvě podala odvolání. Výzva však neměla odkladný účinek
- kontrola ze stavebního úřadu se konala minulý čtvrtek 24. května. Kontrola neshledala žádné pochybení ze strany firma APP, bývalého Azosu
- firma prý v objektech, ke kterým nemá řádné povolení k výrobě, v současné době už nevyrábí