„Společnost AZOS se proti rozhodnutí krajského úřadu, které považuje za nezákonné, odvolala. Stejně tak se odvolala proti udělené pokutě."

To jsou aktuální slova mluvčího společnosti AZOS Karla Samce. Jde o reakci na rozhodnutí krajského úřadu, který v pátek 15. dubna rozhodl o zastavení provozu zinkovny a lakovny AZOS. Ten rovněž udělil firmě pokutu 300 tisíc korun „za porušení podmínek integrovaného povolení."

Firmě běžela patnáctidenní lhůta, ve které měla možnost nepravomocné rozhodnutí kraje napadnout. V případě zastavení provozu tak mohla učinit 
a učinila odvoláním k ministerstvu pro místní rozvoj. V případě udělené pokuty je odvolací instancí ministerstvo životního prostředí.

Oba úřady mají nyní podle zákona až 60 dnů na to, aby o situaci definitivně rozhodly. Pokud dodrží zákon a jeho ustanovení 
o lhůtách pro vydání rozhodnutí. V něm se říká, že pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, „je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je potřeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat…nebo jde-li o zvlášť složitý případ." Časové omezení pro vydání rozhodnutí o odvolání se pak může protáhnout na dobu potřebnou pro zpracování znaleckého posudku.
Aktuální posun komentoval i starosta Tomáš Mach. „Podle mého mínění hrají 
o čas. My se soustředíme na soudní jednání, které se koná 10. května a které může také skončit rozhodnutím 
o zastavení výroby. Samozřejmě i v tomto případě se firma může odvolat," vysvětlil starosta.

Podle jeho slov obyvatelé dále mohou hlásit situace, kdy ucítí zápach. „Tyto poznatky stále registrujeme a předáváme příslušnému ministerstvu," uvedl Mach.

Zatím se tedy situace odvíjí tak, jak už po rozhodnutí kraje předpovídali zástupci hnutí Permanent. To zastupuje obyvatele nespokojené s tím, že AZOS stále ještě v Nymburce působí 
a požaduje okamžité zastavení provozu a odchod firmy z Nymburka. „Vše je nepravomocné a AZOS se pochopitelně odvolá. Uzavření továrny v nejbližších měsících nevidíme jako reálné. Pokud by Kraj chtěl doopravdy konat ve prospěch občanů Nymburka, již dávno by AZOSu odebral integrované povolení. Objektivních důvodů pro odebrání shledáváme vícero. AZOS mnohokrát hrubě porušil podmínky integrovaného povolení, na jehož základě podniká," uvedla krátce po rozhodnutí kraje o ukončení provozu předsedkyně Permanentu Miloslava Štěrbová.