O pátou změnu integrovaného povolení požádala společnost AZOS CZ, která provozuje kataforézní zinkovnu na Zálabí. Va své žádosti firma uvádí, že účelem úprav, o které v žádosti jde, je eliminace výpadku výroby v případě poruchy lakovacího uzlu kataforézní linky.

Změna by měla spočívat
v instalaci nového lakovacího uzlu, čili druhé lakovací vany včetně dalších nutných periferních zařízení. K tomu ještě přibudou další tři oplachovací vany s obsahem upravené vody včetně dalších zařízení. „Společnost AZOS skutečně nemá technické možnosti navýšit kapacity výroby. Změna se týká instalace záložního zařízení pro případ výpadku standardního lakovacího uzlu. Jedná se o technické řešení, které je v automobilovém průmyslu běžné a jeho cílem je omezení rizika zastavení dodávek v případě poruchy," potvrdil mluvčí společnosti Karel Samec.

Provozovatel tak jednoznačně dal najevo, že v budoucnu nemá nejmenší důvod ani úmysl provoz v Nymburce ukončit, přestože protesty lidí kvůli zápachu 
z továrny stále narůstají.

Středočeský kraj usiluje 
o změnu zákona o ochraně ovzduší, která by stanovila emisní limity pachových látek. „V poslední době řešíme celou řadu stížností občanů, které obtěžují různé zápachy. Zjistili jsme, že 
v zákoně není nikde uvedena definice zápachu a od kdy se stává škodlivý. Orgány státní správy nemají dostatečné podklady, jak pachové látky posoudit a navrhnout emisní limity pro konkrétní zařízení," vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Rada Středočeského kraje v minulých dnech schválila návrh novely zákona o ochraně ovzduší, současné právní předpisy totiž nechrání občany před nadměrným zápachem. Stanovení emisních limitů pachových látek nebo alespoň jejich doporučených hodnot by mohlo podle Petery pomoci k tomu, aby státní orgány vyžadovaly a ukládaly opatření ke snížení produkce zápachu, případně postihovaly zdroje zápachu za nepřiměřené obtěžování osob bydlících či pracujících v zápachem postižené oblasti. „Toto opatření by přivítali jistě i samotní provozovatelé, aby mohli lépe čelit někdy neoprávněným stížnostem. Návrhem novely zákona o ovzduší bychom se měli zabývat na posledním veřejném zasedání středočeského zastupitelstva v tomto volebním období, které se uskuteční příští měsíc," doplnil středočeský hejtman Miloš Petera.