Hlavní líčení pokračovalo minulý týden před krajským soudem, který řeší žalobu města na firmu Automotive Paintig Partners (dříve Azos), kvůli obtěžování zápachem. V průběhu posledního líčení však byli zástupci města překvapeni, protože až na místě se dozvěděli o jednom z rozhodnutí krajského úřadu, které doposud neznali.

„Až během jednání jsme byli seznámeni s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým byla povolena osmá změna integrovaného povolení pro provoz v průmyslové zóně města Nymburk. Z té vyplynula informace, že APP na Zálabí definitivně ukončila provoz zinkovací a odlakovací linky,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Linky měly být podle jeho slov do konce června demontovány bez náhrady a uskladněny v areálu skupiny APP v obci Břehyně.

Podle místních byly právě tyto linky hlavním zdrojem zápachu, na nějž si stěžovala řada obyvatel, spolek Permanent i vedení města. Hlavní problém se zápachem by tak měl být odstraněn. Nicméně jak potvrdil mluvčí města, radnice bude ve sporu pokračovat. Ta už v minulosti deklarovala, že hlavním cílem je ukončení celého provozu ve městě.

Povolení k výrobě

Průlomový rozsudek padl už v březnu u Nejvyššího soudu v Brně. Ten potvrdil, že firma nemá potřebné dokumenty k celému provozu. Podle jeho rozhodnutí firma neoprávněně užívá budovy, ve kterých běží výroba. Zrušil tak předchozí rozsudek Krajského soudu v Praze, který připustil Integrované povolení jako povolení k výrobě. Brněnský soud však má opačný názor.

Faktem, že firma APP nemá potřebné dokumenty opravňující ji k výrobě v Nymburce, argumentuje právník města Bohuslav Sedlatý od začátku řízení. „Integrované povolení není dokumentem, který by výrobu umožňoval, to tvrdíme od začátku a předchozí soudy tento fakt nevyhodnotily dobře,“ řekl Deníku na jaře Bohuslav Sedlatý.

Prakticky to znamená, že firma nyní nemá potřebné dokumenty k řádnému provozu. Před časem však bylo zahájeno správní řízení na stavebním úřadě v Mladé Boleslavi, které by potřebné dokumenty včetně dodatečného stavebního povolení mohlo firmě přinést.
Mluvčí firmy Karel Samec už na jaře vzkázal, že vedení firmy nechce do pravomocných rozhodnutí soudů nic komentovat.