Přestože chata zatím není kulturní památkou, nese podle odborníků významné osobnostní kulturní dědictví i zajímavé a nečekané architektonické detaily. Součástí studie je architektonické, funkční a provozní řešení interiéru, umožňující zpřístupnění chaty veřejnosti. „Ocenili jsme důslednost ve volbě možností vědecké obnovy Hrabalovy chaty. A preciznost zpracování návrhu, který se zabýval studiem dobových materiálů, fotografií, analýzami konstrukcí a dalšími prvky chaty, kterou autorky obnovily do podoby, v jaké v ní tvořil proslulý spisovatel,“ uvedl předseda poroty profesor Petr Hájek z Fakulty architektury ČVUT.

Vstupenky za stovku

Chatu v Kersku před časem koupil Středočeský kraj a cílem je zpřístupnit ji veřejnosti. Uvažovalo se o více variantách. Nakonec odborníci rozhodli, že z chaty nebude muzeum a také nebude otevřena nepřetržitě. „Chystáme rezervační systém, kde bude možné rezervovat si datum a čas. Provázet po chatě budeme malé skupiny. V tuto chvíli počítáme se sedmi lidmi na prohlídku, která potrvá do hodiny. Je to dáno jednak velikostí samotné chaty a jednak tím, aby si návštěvníci prohlídku s průvodcem vychutnali a mělo z toho opravdový zážitek,“ vysvětlil ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Systém rezervací dopředu tedy bude dán, nicméně provozovatelé počítají se vstřícností k návštěvníkům.

„Pokud přijdou lidé bez rezervace a budou v prohlídkách volná místa, tak je samozřejmě na prohlídku vezmeme. Stejně tak, když půjde kolem někdo místní a bude se chtít podívat dovnitř,“ doplnil Vinduška. Vstupné by mělo činit 100 korun pro dospělou osobu a 60 až 70 korun ve zlevněné podobě.

Obnovené schodiště

V domě to bude vypadat přesně tak, jak to vypadalo v časech, kdy na místě Hrabal napsal svá slavná díla. Co to konkrétně znamená? Podle architekta Martina Čtveráka budou nejvíce patrné dvě přístavby. Jednak to bude schodiště do prosklené vechtrovny a navazující terasa. Dalšími úpravami pak bude dostavba většího a menšího přístavku, které byly „přilepené“ na domku ze strany od zahrady. Nově budou sloužit jako hygienické zázemí a místo pro ukládání nářadí. „Nebudeme na místě stavět žádné nové objekty, které tu nikdy nebyly. Opravdu chceme zachovat autentičnost. I proto bude provozní model takový, jaký chystáme,“ uvedl Čtverák. Což mimo jiné také znamená, že padla původní myšlenka počítající s tím, že by místo využívali mladí autoři na jakési stáže, v rámci nichž by na místě jistý čas pobývali, aby nasáli atmosféru tvůrčího prostředí.

Samotné stavební úpravy se chystají během podzimu. Chata by měla být veřejnosti poprvé přístupná příští rok 28. března na výročí 110 let od spisovatelova narození.