Nové autobusové nádraží jako z futuristického snu by se mohlo stát pro Poděbraďáky realitou. Jeho fyzická stavba zatím zůstává otázkou budoucnosti, ne však fikcí. Poděbradská veřejnost se bude moci sama vyjádřit k výběru jedné ze tří soutěžních variant již v říjnu.

Do sedmého ročníku architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 byly spolu s šesti dalšími městy České republiky vybrány i lázně Poděbrady. Ty pro nový urbanisticko – architektonický návrh nabídly prostranství před nádražím, konkrétně úpravu prostranství před a kolem vlakového nádraží, včetně vybudování nového autobusového nádraží v Poděbradech. Jeho realizace se ujaly tři skupiny architektů. Soutěž odstartovala 6. dubna letošního roku a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 22. září.

Všechny tři návrhy byly vystaveny v Libenského kolonádě a mezi nimi i vítězný návrh nejen poděbradského zadání, ale i celé soutěže. Odbornou komisi nejvíce oslovil návrh číslo tři architektů Bronislava Stratila a Jana Roháče. Byl hodnocen jako estetický, inteligentní a s citem pro míru vytvářející harmonickou rovnováhu. „Město Poděbrady se předem zavázalo vítězný návrh podpořit padesáti tisíci korunami,“ sdělila místostarostka Jiřina Soukupová s tím, že tuto částku připojí k výhře 200 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že celkové náklady na stavbu podle jednoho ze tří návrhů se pohybují do sta milionů korun, bude nutné žádat o dotaci z Regionálního operačního programu. Tomu bude předcházet zpracování projektu a získání stavebního povolení. Přidělení dotace by mohlo být přednostní díky poloze nádraží na prioritní ose dopravy.

Znalost vítězného soutěžního návrhu je pro lázně orientační. Ke které ze tří variant nového nádraží se město přikloní, ovlivní také ti, kdo přijdou počátkem října na setkání se zástupci města. Po jednání s památkáři, hygienou a dopravci by mohl být návrh, který se dočká skutečné podoby, znám do konce roku. „Celý projekt by měl být dokončen do roku 2012 až 2013,“ uvedla Soukupová.