„Všichni se snažíme celou situaci s lávkou řešit co nejrychleji a spolupracujeme s veškerými institucemi i projektantem. Současně jednáme se Státním fondem dopravní infrastruktury o dotaci, která by měla kompletně pokrýt veškeré náklady na lávku. Pokud všechno půjde dobře, může město v polovině příštího roku zahájit stavbu,“ vysvětlil místostarosta Bořek Černý.

Město uzavřelo v lednu smlouvu na zpracování kompletní projektové dokumentace nové lávky přes Labe. V souladu se smlouvou o dílo byla nyní předána zhotovitelem, firmou Stráský, Hustý a partneři, projektová dokumentace pro stavební řízení. K této dokumentaci ještě bude potřeba zajistit veškerá potřebná vyjádření dalších orgánů. Do konce srpna pak bude podána žádost o vydání územního souhlasu a stavebního povolení. Poté bude vypracována prováděcí dokumentace a zahájena soutěž na zhotovitele lávky.

V souběhu s projekčními pracemi probíhá též řešení oponentního posudku. Ten se zabývá posouzením a připomínkami k celkové koncepci lávky, samotným konstrukčním řešením nebo postupem výstavby.

Po stržení staré lávky jezdily bezplatně autobusy spojující město a Zálabí. Potom přišel na řadu přívoz, ten funguje stále.