Veřejné prohlídky povede odborník. „Zajímá vás, co archeologové objevili v ulici Na Příkopě? Přijďte na dvě komentované prohlídky v úterý 16. dubna od 16, nebo od 17 hodin. Archeolog Luděk Kos z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech vám poutavě přiblíží nález základů domu z období vrcholného středověku a reliktů nejstaršího místního opevnění,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Objevy budou podle všeho zaznamenány pro budoucí generace a po jejich zmapování a nafocení budou zasypány a na místě budou pokračovat stavební práce. Ty komplikují život lidem žijícím v této a sousední lokalitě Na Rejdišti už od podzimu. Dokončeny by měly být během několika měsíců. Zejména Na Rejdišti by se mělo místo zcela proměnit.