Lokalita ležící nedaleko soutoku Labe s Cidlinou patří k významným místům českých raně středověkých dějin.

Průvodcem po hradisku a dalších zajímavých místech je ředitel ústavu Jan Mařík. „Do historie se Libice zapsala díky rodu Slavníkovců, který zde vládl v druhé polovině 10. století. V té době byl na akropoli hradiska postaven kamenný kostel podle vzoru tzv. saské otonské architektury. Areál hradiště patří mezi dlouhodobě archeologicky sledované lokality. Díky tomu sondy pokryly zhruba pět procent opevněného areálu a řadí je tak mezi nejlépe prozkoumaná středověká centra u nás,“ vysvětlil kromě jiného Jan Mařík.

Zájemci se ještě prošli centrem obce a součástí komentované prohlídky byla i expozice archeologických nálezů v Pamětní síni obce.

Další prohlídky se konají 28. a 30. července, sraz je vždy ve 13 hodin u památníku pod hradiskem. Vybraný termín je nutno rezervovat na webových stránkách ústavu. Dalšími místy v kraji, kde se Archeologické léto koná, jsou například Manský dům u hradu Křivoklát, mohylové pohřebiště u Velké Dobré, Sázavský klášter nebo středověké hradiště ve Staré Kouřimi.