Komentované prohlídky zde vede ředitel Archeologického ústavu Jan Mařík. Ve svém výstižném výkladu přibližuje historii osídlení zmíněné lokality od střední nebo mladší doby bronzové až po raný středověk. Připomíná, že podobu krajiny, v níž vzniklo hradisko, formovala především řeka Labe s Cidlinou. Nejvíce se však soustřeďuje na druhou polovinu 10. století, kdy zde sídlil rod Slavníkovců.

„Nejvýraznější stavbou hradiska byl tehdy kostel. Jeho půdorys napovídá, že autoři se nechali inspirovat architekturou, která měla blízko k saským vévodům a pozdějším králům či císařům Svaté říše římské z rodu Otonů. K mimořádným nálezům z blízkosti chrámu patří zlomky pískovcových desek s vyrytými písmeny. Libické stély tak vlastně představují nejstarší českou epigrafickou památku,“ vysvětlil v rámci programu kromě jiného Jan Mařík.

Součástí komentované prohlídky je návštěva centra obce, kde například stojí budova barokní katolické fary nebo pískovcová socha malého Vojtěcha Slavníkovce.

Na závěr zájemci mohou zavítat do Pamětní síně na libickém obecním úřadě, kde je k vidění nejen expozice archeologických nálezů, ale patří sem i nedávná historie obce.

Organizátoři nabízejí pro další letní týdny ještě tyto termíny: pátek 24. července, potom středa 5. a 26. srpna. Vše je zdarma a každý účastník obdrží menší informační brožurku. Průvodcem bude opět zmíněný archeolog Jan Mařík. Zájemci se však musí přihlásit na adrese: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com.