Právě umístění do expozice na tomto hradě bylo původním záměrem. Nový hejtman David Rath ale plánuje využít korunu jako klenot chystaného infocentra Středočeského kraje v Husově ulici v centru Prahy, kam jejím prostřednictvím chce lákat turisty.

Do hlasování na webu se během minulého víkendu zapojilo 523 čtenářů. Z nich se 461 (88 %) vyslovilo pro umístění na Karlštejně, 34 (6,5 %) by dalo přednost pražskému infocentru. Zbytku hlasujících je to jedno, případně navrhují zhotovit ještě druhou repliku.

JAK HLASOVALI NA WEBU ČTENÁŘI NYMBURSKÉHO DENÍKU?

Ankety, která probíhala také na webu www.nymbursky.denik.cz se zúčastnilo celkem 26 lidí. Většina z nich, a to celých 25, byla pro možnost, že koruna patří na Karlštějn. Pro umístění koruny v Infocentru v Praze nehlasoval jediný člověk. Jen jeden hlasující byl pro možnost, že by se měla vytvořit ještě jedna replika koruny.

PTALI JSME SE: Patří replika císařské koruny na Karlštejn nebo do pražského infocentra?

close zoom_in Vojta Říha, baskytarista skupiny Blue Effect Radima Hladíka

Stojím za názorem pana Bendla. Koruna má vazbu s Karlštejnem. Když tam bude v expozici, možná přiláká ještě více turistů.

close zoom_in Petr Prchal „Pancho“, zpěvák legendární skupiny Sluníčko

Já bych viděl císařskou korunu na Karlštějně. Myslím, že tam patří.

close zoom_in Jiří Zídek, bývalý hráč NBA, v současné době tiskový mluvčí a asistent generálního manažera basketbalového klubu Nymburk

Koruna podle mě patří na Karlštejn.

close zoom_in Jan Rosák, moderátor, herec

Myslím si, že stylově se koruna hodí na Karlštejn. Je to zcela v pořádku, když se tím zvýší jeho návštěvnost. Za touhle debatou je hlavně politika.

close zoom_in Eva Jurinová, bývalá moderátorka, mluvčí FN Motol

Pokud je mi známo, tak Karel IV. na Smíchově nikdy nesídlil…

Místo na hrad nad Berounkou půjde koruna do Prahy, trvá na svém Rath

Vlnu emocí vzedmuly záměry středočeského hejtma na Davida Ratha (ČSSD), který popřel slib svého předchůdce Petra Bendla (ODS). Rath rozhodl, že repliku císařské koruny, jejíž výrobu loni tehdejší představitelé kraje objednali pro využití v rámci historických slavností Královský průvod z Prahy na Karlštejn a pro umístění v expozici nejznámějšího českého hradu, Karlštejnu nevěnuje. Má s ní jiné plány. Věrná kopie románského klenotu, jímž byli korunováni císaři Svaté říše římské, má podle jeho představ lákat návštěvníky do zamýšleného infocentra Středočeského kraje, jež chce Rathova administrativa vybudovat na místě dnešního Českého muzea výtvarných umění v Husově ulici v centru Prahy. To se již začalo stěhovat do zrekonstruovaných prostor Jezuitské koleje v Kutné Hoře; zůstat v Husově ulici má jen menší expozice, jakási upoutávková galerie na muzeum v Kutné Hoře.

Na dar od kraje čeká kastelán marně

Kastelán Karlštejna Jaromír Kubů se na doplnění hradní expozice unikátním exponátem těšil celý rok. A nyní nezastírá zklamání. „Návštěvníci by tak vedle repliky svatováclavské koruny měli i císařskou,“ připomněl Kubů, že původním záměrem bylo představit vedle sebe věrné kopie koruny českých králů a koruny císařů Svaté říše římské. „Čtvrt milionu lidí, kteří navštíví hrad během roku, by mohlo obě koruny srovnávat. Rozhodně by to přilákalo další návštěvníky,“ míní kastelán Kubů.

Ani v podhradí snad nikdo nepochybuje, že kopie koruny patří právě na hrad, kde byl po půl století – za doby panování Karla IV. a jeho synů Václa­
va IV. a Zikmunda – opatrován její originál. „Karlštejn byl vybudován kvůli pokladu a korunovačním klenotům, a tak diskuse o umístění repliky císařské koruny je bezpředmětná,“ shodují se obyvatelé Poberouní. Svůj hlas pozvedá i starosta městyse Karlštejn Miroslav Ureš. „Samozřejmě, že koruna patří na Karlštejn. Umístit ji ve středočeském infocentru je nedůstojné,“ tvrdí. Podle starosty návštěvnost hradu i městyse klesá. „A pokud by na Karlštejně byla vystavena replika nejen svatováclavské, ale i císařské koruny, určitě by to oslovilo další turisty,“ dodává Ureš.

Replika má upoutat pozornost turistů

Hejtman Rath ale trvá na svém. Už se rozhodl. „A svůj názor nezměním,“ řekl Deníku. Nezviklají ho hlasy z Poberouní, ani výsledky hlasování stovek návštěvníků webových stránek Deníku, kteří umístění repliky koruny na Karlštejn podpořili zcela jednoznačně. Velká pozornost, kterou lidé osudu koruny věnují, naopak Ratha jen ujišťuje v jeho přesvědčení, že se rozhodl správně. A že koruna skutečně veřejnost osloví a stane se opravdovým magnetem, který do infocentra v Husově ulici bude lákat návštěvníky.

Hejtman dokonce nevyloučil, že by časem mohl objednat ještě jednu kopii. To v případě, že by návštěvníci měli o korunu velký zájem a chtěli by si ji zblízka prohlédnout a osahat. „Ta už by ale nebyla ze zlaceného stříbra s po〜lodrahokamy a pravými perlami, ale obyčejná – a podstatně levnější,“ zdůraznil Rath.

Návštěvníky zaujmout – a už nepustit

Hejtman také odmítá námitky svých odpůrců, že sklepení v centru není umístění takového skvostu hodno. Důstojnější umístění koruny než
v dosud nepřístupném románském prostoru se sloupy a zbytkem mostku v Husově ulici si nedovede představit.

A právě její umístění v Praze považuje za krok, který výrazně prospěje turistice ve středních Čechách. Na rozdíl od vystavení repliky na proslaveném Karlštejně, jehož návštěvnost bude prý zhruba stejná, ať bude v expozici jediná replika koruny jako nyní, nebo by tam byly dvě vedle sebe.

„Turisty musíme oslovovat tam, kde jich je nejvíc,“ objasňuje Rath své úvahy. „Návštěvníky – jak české, tak ze zahraničí – chceme dostat do expozice Středočeského kraje v Husově ulici, přičemž koruna může působit jako magnet, který je přitáhne. A chtěli bychom dojednat, že zakoupený lístek do expozice středověkých Čech, jejíž součástí bude tato koruna, bude automaticky platit i jako vstupenka třeba právě na Karlštejn a další památky. Dokonce se už zpracovávají projekty, že z okolí Husovy ulice – třeba z Mariánského náměstí – by mohly jezdit krajem podporované mikrobusy na Karlštejn, Konopiště, do Kutné Hory… Prostě chceme dostat turisty dovnitř (jedním z lákadel by mohla být i císařská koruna) a tam by dostali informace, co ještě zajímavého mohou vidět,“ shrnuje Rath plány svého týmu k posílení turistického ruchu.

Expozice v přízemí objektu v Husově ulici včetně výstavy o středověkých Čechách ve sklepení by po rekonstrukčních úpravách prostor měla být otevřena ve druhé polovině letošního roku.

Replika císařské koruny je už téměř před dokončením

close zoom_in Práce na zhotovení repliky císařské koruny spějí do finále. Turnovský umělecký šperkař Jiří Urban, u něhož dílo za osm set tisíc korun objednal loni tehdejší hejtman Petr Bendl (ODS), by chtěl práci odevzdat na konci dubna. Dokončovaná replika – na rozdíl od zlatého originálu je vyrobena z pozlaceného stříbra – zaměstnávala Urbana celý rok. „Denně, včet〜ně sobot a nedělí, dělám kolem deseti hodin,“ konstatoval šperkař. Společně s ním se na výrobě repliky podílí osm spolupracovníků. Pomáhají na〜příklad se zdobením jednotlivých desek koruny emailem, což není ryze šperkařská práce. Nyní jsou hotovy jednotlivé komponenty koruny. Následovat bude zlacení, pak leštění, definitivní osazení kamenů i pe〜rel a závěrečná montáž.
Poprvé měla být replika císařské koruny představena letos v červnu, v rámci Královského průvodu z Prahy na Karlštejn. V pořádání této historické slavnosti, jejíž tradici se snažilo založit minulé vedení kraje, však současný hejt〜man nemá chuť pokračovat. „Dát 12 milionů za v podstatě dva půldny je příliš,“ prohlásil současný hejtman David Rath (ČSSD).

KORUNA CÍSAŘŮ Svaté říše římské. Originál vyrobený v 10. století (kříž je pozdější) opatrují nyní ve vídeňském Hofburgu. Dosud zhotovené kopie se nacházejí v Cáchách, ve Frankfurtu a na hradě Trifels v Porýní-Falci. Koruna po staletí představovala nejenom odznak světské moci panovníka, ale především byla vnímána jako duchovní symbol. Současně měla význam i jako ztělesnění kontinuity Svaté říše římské (962 až 1806). V našem prostředí je spojována především s osobností Karla IV. Ten získal císařské korunovační klenoty do svého držení v roce 1350. Nejprve byly uchovávány na Vyšehradě a Pražském hradě; po císařské korunovaci v Římě (1355) je Karel IV. trvale uložil na Karlštejn. Odtud byly odvezeny na příkaz jeho syna Zikmunda v nejisté době na počátku husitských válek. Zprvu zamířily do Uher, poté do Norimberka. Odtud byly koncem 19. století ze strachu před Napoleonem převezeny do Vídně.

FAKTA O KORUNĚ

- Koruna císařů Svaté říše římské bývá připisována Karlu Velikému, ale ve skutečnosti byla v Německu zhotovena až ve 2. polovině 10. století
- Skládá se z osmi destiček, z nichž čtyři jsou pokryty emailem s vyobrazením starozákonních proroků a Ježíše
Krista; čelní a temenní destičku spojuje oblouk. Celek váží 3,5 kilogramu
- Teprve po korunovaci touto korunou byl panovník právoplatným a nezpochybnitelným císařem
- Koruna patřila k rozsáhlému souboru korunovačních klenotů a pokladu panovníku Svaté říše římské – jeho součástí byly také mimo jiné pozlacené žezlo, dvě říšská jablka, dva meče, zlaté prsteny, zlaté ostruhy, zlatá kadidelnice, obřadní roucha a ostatky svatých. Nechyběly mezi nimi část Kristova kříže a hřeb, část kopí, jímž sv. Longin údajně probodl Kristův bok, zub sv. Jana Křtitele zasazený do křišťálu či část ramene sv. Anny
- Za vlády Karla IV. byly svátostiny uložené na Karlštejně každoročně po Velikonocích převáženy do Prahy, aby se jim mohli poklonit zbožní poutníci sjíždějící se z celé Evropy. Vystavovány byly v kapli Božího těla, kterou nechal Karel IV. vystavět v centru Dobytčího trhu (dnešního Karlova náměstí) na Novém Městě pražském
- Místo uložení císařské koruny a dalších korunovačních klenotů bylo vnímáno jako pomyslný střed říše, která neměla ustanovené hlavní město

Milan Holakovský, Petra Lišková